“หน้ากากแปปสเมียร์” ขจัดความอาย ทลายความกลัว
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“หน้ากากแปปสเมียร์” ขจัดความอาย ทลายความกลัว

  • 13 มิถุนายน 2017

คนไข้สวมหน้ากากนั่งรอตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อาจเป็นภาพที่ดูแปลกตา แต่แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ท้องถิ่นเล็กๆ จัดขึ้น

วิธีปกปิดตัวตนธรรมดาๆ นี้ช่วยลดความอายให้ผู้ร่วมโครงการและยังได้ผลในเชิงพฤติกรรม ทำให้มีคนมาพบแพทย์เพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น

วิดีโอโดย จิราพร คูหากาญจน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง