รฟม.แจงบีบีซีไทย 3 เหตุผลขาดทุน 1.7 พันล้าน

  • 14 มิถุนายน 2017
รถไฟฟ้าใต้ดิน Image copyright Getty Images

จากกรณีที่บีบีซีไทยนำเสนอรายงานข่าวกล่าวถึง ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจที่มีทหารเป็นประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) โดย 2 ใน 6 รัฐวิสาหกิจที่มีนายทหารเข้าไปนั่งเป็นประธานบอร์ดช่วงหลังการรัฐประหารปี 2557 ขาดทุนมหาศาล

ทั้งนี้ หนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน คือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีรายได้ลดลงร้อยละ 40 ในรอบ 2 ปี จาก 7.44 พันล้านบาท ในปี 2557 เป็น 4.46 พันล้านบาท ในปี 2559 ทำให้ผลประกอบการเปลี่ยนจากกำไรสุทธิ เกือบ 3.47 พันล้านบาท ในปี 2557 มาเป็นขาดทุนสุทธิ 1.78 พันล้านบาท ในปี 2559

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ทำคำชี้แจงมายังบีบีซีไทยในวันนี้ (14 มิ.ย.) ว่า เหตุที่รายได้ตั้งแต่ปี 2557-2559 ขาดทุน ไม่ได้เกิดจากผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานของ รฟม. แต่มีสาเหตุจากอัตราแลกเปลี่ยนกู้ยืมที่นำมาลงทุนโครงการรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความผันผวนและไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลาดำเนินการ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และการตั้งงบประมาณเผื่อขาดทุนในปี 2558 และค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่นำมาใช้

Image copyright AFP/GETTY IMAGES
คำบรรยายภาพ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงว่าในปี 2559 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,953 ล้านบาท

"ปี 2557 รฟม.มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,757 ล้านบาท ปี 2558 รฟม.ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 518 ล้านบาท และในปี 2559 รฟม.ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,953 ล้านบาท" คำชี้แจงของ รฟม.ระบุ

คำชี้แจงของ รฟม.ยังระบุข้อมูลทางการเงินในปี 2559 ว่ามีรายได้ 6,604 ล้านบาท ขาดทุน 1,721 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีรายได้เติบโตมาโดยตลอด จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าตอบแทนสัมปทาน ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สินทรัพย์และเงินปันผลจากเงินลงทุนของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มี พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธานบอร์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ที่มีนายทหารนั่งเป็นประธานบอร์ดภายหลังการรัฐประหารปี 2557