ปล่อยวางได้บุญกว่าปล่อยสัตว์
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ปล่อยวาง ได้บุญกว่าปล่อยสัตว์

  • 14 มิถุนายน 2017

พระพยอมฝากชาวพุทธใช้วิจารณญาณก่อนคิดทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ ยอมรับแก้พฤติกรรม-ความเชื่อลำบาก ด้านผู้ค้าสัตว์อ้างช่วยซื้อชีวิตนกจากชาวนา แต่ยอมรับปัจจุบันยอดขายตกเพราะคนเริ่มเปลี่ยนแนวคิดเรื่องทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์

"คนไทยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปกับบุญเยอะที่สุด ไม่ค่อยได้สาระเท่าไร แล้วก็ชอบคิดอะไรแปลกๆ เช่น ปล่อยปลาไหลจะได้ทำอะไรลื่นไหล ปล่อยปลาหมอจะได้ดูแลรักษาเพราะมีหมอ เป็นความคิดบ้องตื้น" พระพยอมกล่าว

พร้อมยืนยันว่าการปล่อยสัตว์แบบไม่ดูสถานที่หรือชนิดของสัตว์ ถือว่าเป็นบาป เช่น นกบางชนิด สถานที่เกิดไม่ใช่ในเมือง แต่เอามาปล่อยในเมือง มันไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของเขา ก็ปรับตัวไม่ทัน หรือเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำ ดังนั้นถ้าจะปล่อยสัตว์ ต้องมีวิจารณญาณ ดูทำเลที่มันจะอยู่ได้

"คนที่หมั่นเจริญอนิจจสัญญา คือหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยง ได้บุญมากกว่าการปล่อยสัตว์ร้อยชนิด เพราะพิจารณาความไม่เที่ยง มันจะปล่อยวางจางคลาย มันจะไม่ไปโอบไปยึดไปรัดไปแบกอะไรไว้มาก ชีวิตมันก็จะเบาสบาย ถือว่าได้บุญที่สุด เท่ากับปล่อยวางการแบกการถืออยู่ ไอ้ที่ปล่อยสัตว์เนี่ย อยากจะอายุยืน ก็แสดงว่ายังแบกยึดอายุอยู่ เพราะฉะนั้น เจริญอนิจจสัญญา มันปล่อยหมดเลย" พระพยอมกล่าว