ทีโอทีแจงบีบีซีไทย 3 เหตุผลขาดทุน แต่คาดปีหน้ามีกำไร

  • 17 มิถุนายน 2017
หน้าเว็บไซต์ทีโอที Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ ทีโอทียืนยันว่าที่ผ่านมาหลังปี 2557 ขาดทุนต่ำกว่าประมาณการ และคาดมีกำไรปี 2562

จากกรณีที่บีบีซีไทยนำเสนอรายงานข่าวกล่าวถึง ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจที่มีทหารเป็นประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) โดย 2 ใน 6 รัฐวิสาหกิจที่มีนายทหารเข้าไปนั่งเป็นประธานบอร์ดช่วงหลังการรัฐประหารปี 2557 ขาดทุนมหาศาล

หลังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วานนี้ (16 มิ.ย.) หนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ถูกกล่าวถึงว่ามีผลประกอบการขาดทุนอีกแห่งคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ได้ส่งหนังสือชี้แจงมายังบีบีซีไทย

ในหนังสือชี้แจง ซึ่งมีการลงลายมือของนางวนิดา โรจจวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด ซึ่งทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ อธิบายว่า สำหรับผลประกอบการของบริษัท ภายหลังจากปี 2557 รายได้ลดลงอย่างมากนั้น มี 3 สาเหตุหลัก ประกอบด้วย

ประการแรก: ส่วนแบ่งรายได้สัมปทานลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจาก ใกล้จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

ประการที่ 2: ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำส่งตาม มาตรา 84 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2553

ประการที่ 3: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดต่อเนื่อง 3 ปี

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นการสร้างร้ายได้เพิ่มด้วยการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน้นการลงทุนที่ต้องมีความคุ้มค่าทางการเงิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับอุตสาหกรรม เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะพลิกฟื้นได้ ส่งผลให้ผลประกอบการปี 2557 กลับมามีกำไรสุทธิ 1,947.7 ล้านบาท จากที่ประมาณการว่าจะขาดทุน 7,800 ล้านบาท

Image copyright AFP/Getty Images

ส่วนในปี 2558 นั้น ทีโอทียอมรับว่าเป็นปีแรกที่มีผลประกอบการขาดทุนเป็นจำนวน 5,885 ล้านบาท เป็นผลมาจากเหตุผล 3 ประการข้างต้นเป็นหลัก โดยสามารถแจกแจงได้ ดังต่อไปนี้ 1)ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลงเป็นจำนวน 6,832 ล้านบาท 2) ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำส่งตาม มาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 เป็นจำนวนเงิน 3,056 ล้านบาท และ 3) โครงการเกษียณก่อนอายุกำหนด ซึ่งมีระยะเวลาโครงการต่อเนื่อง 3 ปี จาก 2558 ถึง 2560 ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปกติ

ขาดทุนต่ำกว่าประมาณการ คาดมีกำไรปี 2562

อย่างไรก็ตาม ทีโอทียืนยันว่า ผลการขาดทุนดังกล่าวยังต่ำกว่าที่ประมาณการว่าจะขาดทุนสูงถึงจำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2559 นั้นยังมีผลขาดทุนต่ำกว่าปี 2558 ร้อยละ 1.4 และน้อยกว่าที่ประมาณการที่ว่าจะขาดทุน 1.4 หมื่นล้านบาท

Image copyright AFP/Getty Images

ในแถลงการณ์ยังระบุว่า ปัจจุบันการดำเนินการในปี 2560 สิ้นสุดเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ทีโอที ยังมีผลขาดทุนสุทธิ 1,465 ล้านบาท เนื่องจากยังมีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 (ขาดทุนสุทธิ 5,105 ล้านบาท) ขาดทุนสุทธิลดลงเป็นจำนวน 3,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 โดยคาดว่าผลประกอบการปีนี้และปี 2561 จะดีขึ้นและมีแนวโน้มว่า บริษัทจะเริ่มกลับมามีผลกำไรตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป