เสกสรรค์ ผ่าแผนสถาปนา “รัฐชนชั้นนำ”
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เสกสรรค์ ผ่าแผนสถาปนา “รัฐชนชั้นนำ”

  • 20 มิถุนายน 2017

ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และประชารัฐของรัฐบาล คสช. "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" ชี้ว่านี่คือ "มาสเตอร์แพลน" ในการช่วงชิงมวลชน เพื่อนำไปสู่การสถาปนา "รัฐชนชั้นนำ" โดยที่ปัญญาชนยุคเฟซบุ๊กเป็นได้แค่ "เจ้าสำนักผู้ขาดสำนึก"