มิสเตอร์ถุงยางฯ นำคนรุ่นใหม่สานต่อภารกิจรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

มิสเตอร์ถุงยางฯ นำคนรุ่นใหม่สานต่อภารกิจรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัย

  • 23 มิถุนายน 2017

นายมีชัย วีระไวทยะ หรือที่รู้จักกันในนามของ "มิสเตอร์ถุงยาง" แกนนำการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยในประเทศไทย ผู้ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในไทยมานานหลายทศวรรษ และปัจจุบันเขากำลังส่งภารกิจนี้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ช่วยสานต่อ

ในช่วงต้นของการทำโครงการรณรงค์เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย นายมีชัยมุ่งเน้นไปที่เรื่องการคุมกำเนิด จนอัตราการเกิดของเด็กไทยลดจาก 7 คนมาอยู่ที่ 2 คนต่อครอบครัว แต่เมื่อเชื้อเอชไอวีได้แพร่ระบาดเข้ามายังประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 1980 รัฐบาลได้ขอให้นายมีชัยเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้ ส่งผลให้ถุงยาง มีบทบาทใหม่จากการเป็นเครื่องมือในการคุมกำเนิดไปเป็นการป้องกันการเสียชีวิตจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์

การทำงานด้านนี้ของนายมีชัยเป็นส่วนสำคัญในการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ในประเทศ จนธนาคารโลกชื่นชมว่ามาตรการป้องกันเอชไอวีของไทยช่วยรักษาชีวิตประชาชนได้ถึง 7.7 ล้านคน ปัจจุบันนายมีชัยกำลังส่งภารกิจรณรงค์การใช้ถุงยาง ให้คนรุ่นใหม่ช่วยสานต่อ โดยเด็กนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้รับการอบรมให้เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพทางเพศแก่ประชาชน ด้วยความหวังที่ว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการลดปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในหมู่คนหนุ่มสาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง