pride in london
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

'Pride' ของความหลากหลายทางเพศ

  • 9 กรกฎาคม 2017

กรุงลอนดอนจัดเดินขบวนพาเหรด "Pride in London" เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 45 หลังจากจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1972 โดยความพิเศษของปีนี้คือเป็นการครบรอบ 50 ปีของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางเพศ (The Sexual Offences Act) เมื่อปี 1967 ในอังกฤษและเวลส์ ซึ่งทำให้การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายและชายด้วยกันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง