โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็น ปธ.กก. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

  • 18 กรกฎาคม 2017
ในหลวง Image copyright EPA

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชุดใหม่ ภายหลัง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 17 ก.ค. ศกนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 8 คน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

Image copyright ราชกิจจานุเบกษา

รายนามคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชุดใหม่ ได้แก่

ชื่อ ตำแหน่งใน กก.ทรัพย์สินฯ ตำแหน่งอื่น ๆ
พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 11 เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และ เป็น ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
นายเกษม วัฒนชัย กรรมการ องคมนตรี
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ เลขานุการ เลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 ตำแหน่งหมายเลข 2
นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร กรรมการ อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 11 เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 3
พ.ท. สมชาย กาญจนมณี กรรมการ รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ ระดับ 11 อันดับ 1 ตำแหน่ง หมายเลข 4
พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 อันดับ 2 ตำแหน่ง หมายเลข 5
พล.อ.อ. อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ ราชองครักษ์
พล.อ. จักรภพ ภูริเดช กรรมการ ราชองครักษ์