สื่อมีโอกาสเก็บรูปพระเมรุ
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

พระเมรุมาศใกล้เสร็จสมบูรณ์

  • 10 กันยายน 2017

พระเมรุมาศและอาคารประกอบสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

การสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีคืบหน้าในทุกส่วนและเกือบจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ งานสถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมก็คืบหน้าไปได้ด้วยดี

โครงสร้างของพระเมรุมาศประกอบด้วยบุษบก 9 ยอด ประดับตกแต่งด้วยพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ เหล่าทวยเทพและสัตว์หิมพานต์

สถาปนิก กล่าวว่า พระเมรุมาศความสูง 50 เมตรได้รับการออกแบบให้เหมือนกับภูเขาล้อมรอบด้วยมหาสมุทร

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้สัมภาษณ์สื่อไทยว่า ผังรวมมีลักษณะคล้ายเขาพระสุเมรุ รายล้อมด้วยสัตว์หิมพานต์ ตามความเชื่อของศาสนาพุทธและพราหม ที่พระมหากษัตริย์เปรียบเป็นสมมติเทพ

พระเมรุมาศทั้งหลังถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดบริเวณท้องสนามหลวงตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เพื่อใช้สำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเฉพาะ หลังจากนั้นจะคงไว้นาน 1 ปีก่อนจะรื้อถอนและนำออกไป หลายส่วนของพระเมรุมาศจะถูกนำไปประกอบใหม่ในที่อื่น เพื่อใช้เป็นสถานที่รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

รอยเตอร์รายงานว่า ตามโบราณราชประเพณี พระมหากษัตริย์ในอดีตของไทยทรงได้รับการถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระอิริยาบถตั้งตรงในพระบรมโกศ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับสั่งขอให้วางพระบรมศพของพระองค์ในพระอิริยาบถนอนในโลงพระบรมศพ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560