มีเขยฝรั่ง ใช่ตกถังข้าวสารเสมอ

มีเขยฝรั่ง ใช่ตกถังข้าวสารเสมอ

การแต่งงานกับชาวต่างชาติกลายเป็น "เทพนิยาย" ของหลายคนในสังคมไทย วาดฝันให้เขยต่างชาติมาช่วยทำให้ฐานะของครอบครัวดีขึ้น กระแสนี้ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดอบรมหลักสูตรสำหรับครอบครัวในภาคอีสาน สร้างความเข้าใจ ใหม่ว่าการแต่งงานกับชาวต่างชาติไม่ได้จบแบบ "หวานแหวว" เสมอไป