แม่ค้าครวญลูกค้าหาย รายได้หด
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

สภาพเศรษฐกิจไทยในสายตาแม่ค้าตลาดสด

  • 25 กันยายน 2017

แม้รัฐบาลทหารประกาศว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว ชาวบ้านรากหญ้าและแม่ค้าในตลาดสดกลับเห็นสวนทาง โดยระบุว่า รายได้หายไปกว่าครึ่ง เพราะลูกค้าซื้อน้อยลง ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนก็หายไป หลังจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้า ด้านยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคยังซบเซาสุดในรอบสิบปี