โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกหญิง สุทิดาเป็น รองผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยฯ อัตรา “พลเอกพิเศษ”

สุทิดา

ที่มาของภาพ, Reuters

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศในวันที่ 13 ธ.ค. 2560 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ตําแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา น.9) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ) ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2560

ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 13 ต.ค. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ตั้งแต่ 13 ต.ค. 2560

คำบรรยายภาพ,

ราชกิจจานุเบกษา

เส้นทางเกียรติยศ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

นอกจากพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดังกล่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเคยตีพิมพ์พระราชโองการและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ พลเอกหญิง สุทิดา ในรอบ 5 ปี รวม 19 ประกาศ ดังนี้

ที่มาของภาพ, ราชกิจจานุเบกษา

ที่มาของภาพ, ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ: คลิกวันที่เพื่อดูประกาศราชกิจจาฉบับเต็มได้