ในหลวง ร.9: พระราชานักการทูตผู้ทรงย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ในหลวง ร.9: พระราชานักการทูตผู้ทรงย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

  • 19 ตุลาคม 2017

จากหนึ่งภาพถึงพระอัจฉริยภาพของอัครมหากษัตริย์ในสายตามหาอำนาจของโลก เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ยกย่องในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระบิดาแห่งความสัมพันธ์และพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย

วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง

นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ระบุ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งความสัมพันธ์และพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย

"สัมพันธไมตรีระหว่างชาติต่าง ๆ นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ มิตรภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันสันติภาพและความก้าวหน้าได้"

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2503 เป็นพระราชดำรัสที่นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ยกขึ้นมาสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพทางการทูตของในหลวง รัชกาลที่ 9

การเสด็จฯ เยือนครั้งนั้น พระองค์ทรงสร้างความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยให้เกิดขึ้นในใจชาวอเมริกัน ดังสะท้อนทางภาพถ่ายที่เอลวิส เพรสลีย์ กำลังเข้าเฝ้าพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงยื่นพระหัตถ์ให้กับราชาเพลงร็อคจับ ในขณะที่สมเด็จพระราชินีฯ ทรงแย้มพระสรวล

หมายเหตุ: วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานพิเศษชุด "ในหลวง ร.9" ซึ่งบีบีซีไทยนำเสนอต่อเนื่องตลอดเดือน ต.ค. ขณะนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ "ทรงมุ่งมั่นพระเกียรติยศปรากฏไกล"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง