วิดีโอหายากงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 6

  • 23 ตุลาคม 2017
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 6 เมื่อปี 2469

วิดีโอชิ้นประวัติศาสตร์บันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2468

วิดีโอที่หาชมได้ยากจากหอภาพยนตร์ของไทยชิ้นนี้ บันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2469 หรือ 91 ปีที่แล้ว

สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นไปตามพระราชพิธีโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม