วิดีโอประวัติศาสตร์งานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 6
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

วิดีโอประวัติศาสตร์งานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 6

  • 24 ตุลาคม 2017

วิดีโอชิ้นประวัติศาสตร์บันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2468

วิดีโอที่หาชมได้ยากจากหอภาพยนตร์ของไทยชิ้นนี้ บันทึกภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2469 หรือ 91 ปีที่แล้ว

สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กำลังจะมีขึ้นจะเป็นไปตามพระราชพิธีโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา