วัดพระบาทน้ำพุ แดนสุดท้ายของผู้ป่วยเอดส์

  • 2 ธันวาคม 2017
เอดส์ เอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ HIV AIDS Wat Phra Baht Nam Phu Image copyright JIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI
คำบรรยายภาพ ปัจจุบันวัดพระบาทน้ำพุ มีผู้ป่วยเอดส์พักรักษาตัวอยู่ทั้งหมด 140 คน

1 ธ.ค. วันเอดส์โลก ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับเรื่อง "สิทธิในการเข้าถึงสุขภาพ" ("Right to health") พร้อมคำขวัญในปี 2560 คือสิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในโอกาสนี้ บีบีซีไทยพาไปเยือนวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี แดนสุดท้ายของผู้ป่วยเอดส์

วัดพระบาทน้ำพุเริ่มเปิดเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ตามความคิดริเริ่มของท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถเจ้าอาวาส ปัจจุบันแบ่งสถานที่ดูแลผู้ป่วยชัดเจนเป็น 2 แห่งด้วยกันคือ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 1 และโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 โดยตั้งอยู่ห่างกัน 85 กิโลเมตร

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ การฟังวิทยุและอ่านหนังสือ คือกิจกรรมของผู้ป่วยเอดส์ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง

บีบีซีไทย ได้รับโอกาสให้เข้าเยือนโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์1 ที่มีผู้ป่วยโรคเอดส์พักอยู่รวม 140 คน ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ จะอยู่ในบ้านพัก ขณะที่ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง แต่ไม่มีโรคแทรกซ้อน จะถูกแยกไปอยู่อีกตึก ส่วนสุดท้ายคือผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง แต่มีโรคแทรกซ้อนอาทิเช่นวัณโรค จะถูกแยกไว้ต่างหาก ผู้ป่วยจะได้รับยา 2 เวลา คือเช้าและเย็น ซึ่งมาจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ ยาต้าน ที่ผู้ป่วยทุกคนต้องทานวันละ 2 เวลา
Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ แขนขาอ่อนแรง เป็นอีกหนึ่งโรคแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยเอดส์ต้องเผชิญ

ด้านชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่แข็งแรงแต่ละคนได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างกัน ขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่แข็งแรง แต่ไม่มีโรคแทรกซ้อน บางรายก็จะอาศัยเวลาในช่วงหลังเที่ยง เพื่อออกกำลังกายทำกายภาพบำบัด โดยมีผู้ป่วยด้วยกันที่ร่างกายแข็งแรงเป็นเทรนเนอร์ให้

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้ จึงทำให้แขนขาอ่อนแรง จำต้องทำการนวดบำบัด
Image copyright JIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI
คำบรรยายภาพ ที่นี้จะมีจิตอาสามาคอยช่วยดูแลผู้ป่วย รวมถึงผู้ป่วยด้วยกันเองที่แข็งแรง ก็จะคอยดูแลผู้ป่วยที่ไม่แข็งแรง

ส่วนสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันคาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอดส์โดยประมาณ 420,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ 6,304 คน โดยในตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ พบเป็นกลุ่มชายรักชายสูงที่สุดคือร้อยละ 53 จากการให้สัมภาษณ์ของ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Image copyright JIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI
คำบรรยายภาพ ผู้ป่วยบางราย มุ่งมั่นออกกำลังกาย เพื่อให้ตนเองสามารถกลับมาเดินได้แบบปกติ
Image copyright JIRAPORN KUHAKAN/BBC THAI
คำบรรยายภาพ กำลังใจ คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ขณะที่กรมควบคุมโรคเอดส์ฯ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าให้ภายในอีก 18 ปีข้างหน้าหรือ พ.ศ.2579 ประเทศไทยจะต้องมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 คน

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ แต่ก็มีผู้ป่วยหลายรายเช่นกัน ที่ยอมแพ้ต่อสภาพร่างกายของตัวเอง
Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI
คำบรรยายภาพ เตียงของผู้ป่วยรายหนึ่ง ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 และภาพท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม