85 ปี รัฐธรรมนูญไทย : ระบบ "ดี" แต่คน "เลว" ?

85 ปี รัฐธรรมนูญไทย : ระบบ "ดี" แต่คน "เลว" ?

85 ปี หลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับแรก การเมืองไทยผ่านวงจร "ยึดอำนาจ-ฉีกทิ้ง-เขียนใหม่" จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด ฉบับที่ 20 ความเปลี่ยนแปลงผันผวนนี้เกิดจากระบบที่ "ดี" แต่นักการเมือง "เลว" หรือเพียงเพราะความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย?

ศาสตราจารย์ ทอม กินสเบิร์ก จากวิทยาลัยกฎหมาย แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีไทยว่า ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 คือ ความสำคัญของจริยธรรมของนักการเมือง พูดถึงความจำเป็นที่จะต้องให้ "คนดี" บริหารประเทศ และกำจัด "คนไม่ดี" ที่อยู่ในอำนาจก่อนหน้านี้ ซึ่งเขาเห็นว่า เป็นความพยายามที่จะกำจัด "ระบบ" ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ด้าน ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บอกกับบีบีซีไทยว่า สิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยมากกับ รธน. 2560 คือการที่ คสช. สามารถแต่งตั้งวุฒิสมาชิกได้ และนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คนที่ถูกแต่งตั้งเหล่านี้จะ "คอยเป็นปากเป็นเสียงให้ทหารหลังการเลือกตั้ง"