5 เหตุการณ์แห่งปี 2560

5 เหตุการณ์แห่งปี 2560

ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการ "เปลี่ยนผ่าน" ที่สำคัญของบ้านเมือง และมีข่าวใหญ่ที่นำไปสู่การ "เปลี่ยนแปลง" ในหลายสถาบันหลักของสังคม บีบีซีไทยสรุป 5 เหตุการณ์แห่งปี 2560 มาให้ชมอีกครั้งภายในเวลา 2 นาที

วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง