ค่าจ้างขั้นต่ำไทยใน 2 รัฐบาล

ค่าจ้างขั้นต่ำไทยใน 2 รัฐบาล

บอร์ดค่าจ้างมีมติเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำรายวันปี 2561 ทั่วประเทศ ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมามีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในไทยอย่างไรบ้าง?