"ไทยศึกษา" ในสหราชอาณาจักร
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

"ไทยศึกษา" ในสหราชอาณาจักร

  • 9 กุมภาพันธ์ 2018

ที่สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัย 2 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรไทยศึกษาและภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยโซแอส และ มหาวิทยาลัยลีดส์

ทำไมชาวต่างชาติเลือกเรียนไทยศึกษา?