"ไทยศึกษา" ในสหราชอาณาจักร

"ไทยศึกษา" ในสหราชอาณาจักร

ที่สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัย 2 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรไทยศึกษาและภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยโซแอส และ มหาวิทยาลัยลีดส์

ทำไมชาวต่างชาติเลือกเรียนไทยศึกษา?