อรนุช ผลภิญโญ นักต่อสู้หญิงเพื่อสิทธิที่ดินแห่งภาคอีสาน

อรนุช ผลภิญโญ นักต่อสู้หญิงเพื่อสิทธิที่ดินแห่งภาคอีสาน

วีดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง

อรนุช ผลภิญโญ นักต่อสู้หญิงเพื่อสิทธิที่ดินแห่งภาคอีสาน เธอต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินมากว่า 24 ปี ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านไปกว่า 1,000 ราย