หัวหน้าทีมมารา ปาตานี หมดหวังรัฐบาล หวังพึ่งพระบารมี ร.10

หัวหน้าทีมมารา ปาตานี หมดหวังรัฐบาล หวังพึ่งพระบารมี ร.10

วีดีโอโดย จิราพร คูหากาญจน์

พูดคุยกับ สุกรี ฮารี หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฯ มารา ปาตานี พร้อมเคลียร์ข่าวไม่ใช่ "ตัวจริง"