คุณรู้จักรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 มากน้อยเพียงใด

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
คำบรรยายภาพ,

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)