แพทย์หญิงไทยผู้คุมความเป็นไปของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอังกฤษ

แพทย์หญิงไทยผู้คุมความเป็นไปของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลอังกฤษ

โดย วิชุตา ครุธเหิน ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย และ วสวัตติ์ ลุขะรัง ผู้สื่อข่าววิดีโอ

ประสบการณ์เฉียดตายในวัยเด็ก อาจเป็นเรื่องฝังใจที่ใครหลายคนไม่อยากจดจำ ทว่าผู้หญิงคนหนึ่งกลับนำเรื่องนี้มาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองได้ฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่อาชีพที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตเธอไว้ และปัจจุบันเธอคือแพทย์ผู้มีหน้าที่รักษาชีวิตคนไข้ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ

แพทย์หญิงศศธร ชุติมาวรพันธ์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine หรือ EM) ที่โรงพยาบาล University Hospitals Coventry & Warwickshire ในภูมิภาคเวสต์มิดแลนด์ส ซึ่งอยู่ทางภาคกลางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ

ปัจจุบัน ศศธร ทำงานในตำแหน่งแพทย์หัวหน้าเวรแผนกฉุกเฉิน (Emergency Medicine Consultant) ซึ่งถือเป็นตำแหน่งแพทย์อาวุโสผู้มีหน้าที่ตัดสินใจแผนการรักษาคนไข้ทั้งหมดในแผนกช่วงที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังมีหน้าที่ช่วยสอนแพทย์จบใหม่ หรือที่อังกฤษเรียกว่า "จูเนียร์ ดอกเตอร์" (junior doctor) ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยด้วย

ที่นี่ถือเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 แห่งของภูมิภาค มีขนาด 1,400 เตียง ที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของบุคลากรด้านการแพทย์ ทั้งยังมีศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุขนาดใหญ่ (major trauma centre) ที่ให้บริการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือมีอาการสาหัสด้วย