ความหลังสงครามเกาหลี จากทหารผ่านศึกไทย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

มองสงครามเกาหลีเหนือ-ใต้ ผ่านประสบการณ์ทหารไทย

  • 27 เมษายน 2018

การประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ วันที่ 27 เม.ย. ถือเป็นการเปิด "ประวัติศาสตร์หน้าใหม่" ที่ ที่สองผู้นำจะได้พบพูดคุยกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าน่าจะปูทางไปสู่สันติภาพคาบสมุทรเกาหลีได้ รวมทั้งการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวในคาบสมุทรเกาหลี

ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยได้เข้าไปมีบทบาทในสงครามที่แยกคาบสมุทรเกาหลีเป็นสองประเทศอย่างเป็นทางการ

วิดีโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง ผู้สื่อข่าววิดีโอ