มาทายกัน คุณจะมีอายุยืนแค่ไหน?

  • 16 พฤษภาคม 2018
BBC

ระดับอายุคาดเฉลี่ยของคนทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉลี่ยแล้ว คนที่เกิดในปี 2016 จะมีชีวิตยืนยาวกว่าคนที่เกิดเมื่อ 25 ปีที่แล้วถึง 7 ปี

ลองกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ แล้วมาดูกันว่าคนอายุเท่ากัน เพศเดียวกัน และมาจากประเทศเดียวกันกับคุณมีอายุคาดเฉลี่ยเท่าไหร่ และมาลองดูกันว่า ชีวิตที่เหลือของคุณจะมีสุขภาพดีคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่กัน?

อายุคาดเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 72 ปี 70 ปี สำหรับผู้ชาย และ 75 ปี สำหรับผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาทิ คาดว่าโดยเฉลี่ยคนที่อายุ 69 ปี จะมีชีวิตต่อไปอีก 17 ปี

การคำนวณนี้ใช้แหล่งข้อมูลล่าสุดจากปี 2016 อายุคาดเฉลี่ยคือจำนวนปีที่คาดการณ์ว่าคนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ โดยคิดจากอายุ เพศ และประเทศ ""ชีวิตที่เหลือของคุณจะมีสุขภาพดีมากน้อยแค่ไหน?"" คำนวณจากจำนวนปีที่คาดการณ์ว่าคนคนนั้นจะใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์จากชีวิตที่เหลือ ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่อัตราการเสียชีวิตและการพิการอยู่ในระดับเสถียร"