เภสัชกรหญิงแกร่งผู้อุทิศตนเพื่อผู้ป่วย

เภสัชกรหญิงแกร่งผู้อุทิศตนเพื่อผู้ป่วย

ศ.ภญ.ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรผู้คิดค้นยาสามัญต้านเอดส์เป็นครั้งแรกของโลก เลือกผู้ติดยาเสพติดเป็นคนไข้กลุ่มสุดท้ายที่เธอจะบำบัดด้วยหัวใจ

20 ปี พัฒนายากว่า 100 ชนิด

การันตีผลงาน-ความทุ่มเทด้วยรางวัลกว่า 200 รางวัล.. นักวิทยาศาสตร์โลก บุคคลแห่งปีของเอเซีย แมกไซไซ

12 ปี ใช้ชีวิตที่แอฟริกาใต้ เธอบอกว่าผู้ยากไร้-ผู้ป่วยที่นั่นคือ "ครอบครัว" ของเธอ และทุกที่คือ "บ้าน" ของเธอ

10 ปี ลุย "พื้นที่สีแดง" ของไทย สร้างเครือข่ายสมุนไพรจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ชื่อ "ลังกาสุกะโมเดล"

วันนี้ "เภสัชกรยิปซี" กลับบ้านเกิดเพื่อบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ไม่ใช่ด้วยการ "ให้ยา" แต่คือการเยียวยา-รักษา "แผลในใจ"

เรื่องโดย หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย/ วีดิโอโดย วสวัตติ์ ลุขะรัง ผู้สื่อข่าววิดีโอ