กรุงเทพฯ : พื้นที่เสี่ยงจมใต้บาดาล

กรุงเทพฯ : พื้นที่เสี่ยงจมใต้บาดาล

กรุงเทพฯ กำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมย่อยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติความตกลงปารีสให้แล้วเสร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาวะก๊าซเรือนกระจก ในเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่ากรุงเทพฯ เองนั้น สุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีโอกาสเสี่ยงที่พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพฯ จะจมอยู่ใต้น้ำในอีก 10-15 ปีข้างหน้า หากไม่มีแผนรับมือที่ดีพอ

เมื่อหลายปีก่อน ธนาคารโลกเคยออกรายงาน ระบุว่า กรุงเทพฯ จาการ์ตา และโฮจิมินห์ซิตี้ เป็น "จุดเสี่ยง" ที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น พายุเขตร้อนที่รุนแรง และฝนตกหนัก เนื่องจากภาวะโลกร้อน โดยยืนยันว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ความเสี่ยงที่ไกลตัวอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้

รายงานยังชี้ว่า กรุงเทพฯ มีโอกาสจะจมอยู่ใต้น้ำเป็นอาณาบริเวณกว้าง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยความเสี่ยงนี้ เกิดจากภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ จึงมีความจำเป็นจะต้องหาทางรับมือ

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการกัดเซาะของแนวชายฝั่ง ทำให้กรุงเทพฯ และชาวกรุง ตกอยู่ในวิกฤต ขณะที่คนกรุงส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันรัฐบาลกำลังดำเนินการหลายวิธี ตั้งแต่ขุดคลอง สร้างสถานีสูบน้ำ และอุโมงค์ใต้น้ำ เพื่อระบายน้ำออกหากเกิดวิกฤต แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า นี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น