โลกร้อนกระทบส่งออกมะม่วงไทย?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

โลกร้อนกระทบส่งออกมะม่วงไทย?

  • 7 ตุลาคม 2018

เมื่อโลกร้อนขึ้น ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล ชาวสวนมะม่วงไทยได้รับผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้

เมื่อ 25 ปีที่แล้ว ชาลี จันเมือง ยกเลิกการปลูกมันสำปะหลังในแปลง 11 ไร่ ใน จ.พิษณุโลก เพื่อปลูกมะม่วงหลากหลายพันธุ์ที่เธอซื้อมาจาก จ.พิจิตร ทั้งเพชรบ้านลาด ฟ้าลั่น แก้ว เขียวเสวย และน้ำดอกไม้

เธอลงมือปลูกต้นมะม่วงเกือบ 500 ต้นด้วยตัวเอง รวมถึงตัดหญ้า ฉีดยา ใส่ปุ๋ย โดยใช้น้ำจากสระน้ำที่ขุดขึ้นมา ก่อนที่จะมี "ระบบน้ำประปาภูเขา" ในอีกประมาณ 10 ปีต่อมา

ชาลีเป็นหนึ่งในเกษตรกร ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกรายแรก ๆ ที่เริ่มปลูกมะม่วงในยุคที่มะม่วงเพิ่งเริ่ม "บูม" ในพื้นที่แถวนั้น จนปัจจุบันเนินมะปรางกลายเป็นแหล่งส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้อันดับต้น ๆ ของประเทศ

เรื่องโดย นันท์ชนก วงษ์สมุทร์ วิดีโอโดย ภานุมาศ สงวนวงษ์