ถั่งเช่า “ทองคำแห่งหิมาลัย” ใกล้หมดไปจากโลก

Chinese Nomads Dig For Caterpillar Fungus

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

ปัจจุบันการค้าถั่งเช่ามีมูลค่าถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดโลก

เชื้อราที่งอกจากซากหนอนผีเสื้อซึ่งจำศีลอยู่ใต้ดินหรือ "ถั่งเช่า" ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณเป็นยาบำรุงครอบจักรวาล และมีราคาแพงยิ่งกว่าทองคำนั้น กำลังจะหมดไปจากถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติบนเทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากภาวะโลกร้อนและความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น

ทีมนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการศึกษาล่าสุดในวารสาร PNAS โดยระบุว่าถั่งเช่าหรือที่ชาวทิเบตเรียกว่ายาร์ซากุมบา ซึ่งมีความหมายว่า "ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า" กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากแถบเทือกเขาสูงในจีน ภูฏาน เนปาล และอินเดีย

เชื้อราในถั่งเช่านั้นเป็นปรสิตชนิดหนึ่ง และดูเหมือนว่าจะมีชะตากรรมเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตจำพวกปรสิตหลากชนิดพันธุ์ทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องสูญพันธุ์ไปเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของทั้งหมด ภายในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้

การที่ถั่งเช่าหายากและมีราคาแพง ทำให้ถูกเรียกว่า "ทองคำแห่งหิมาลัย" โดยซุปถั่งเช่าบำรุงกำลังและสมรรถนะทางเพศซึ่งปรุงจำหน่ายที่ลาสเวกัส มีราคาถึงชามละ 688 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 23,000 บาท) แม้จะใช้ถั่งเช่าเป็นวัตถุดิบเพียง 7 กรัมเท่านั้น

ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เก็บถั่งเช่า 49 ราย ใน 4 ประเทศ รวมทั้งบันทึกข้อมูลเรื่องแหล่งพื้นที่ที่พบถั่งเช่า ซึ่งรวบรวมมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ชี้ว่าถั่งเช่าเริ่มหมดไปจากพื้นที่ภูเขาระดับต่ำ แต่กลับหาพบได้ในพื้นที่ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากขึ้น ตามขอบรอยต่อของบริเวณที่มีชั้นดินเยือกแข็งคงตัว (Permafrost) อยู่ด้านล่าง ซึ่งก็จะมีอากาศเย็นจัดตามไปด้วย

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

ผู้เก็บถั่งเช่าในแถบเทือกเขาหิมาลัยมีอยู่หลายแสนคน โดยมีคนต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามา "ขุดทอง" กันมากขึ้น

ศ. อีริก แลมบิน ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ซึ่งมีการเก็บถั่งเช่าแต่เดิมสูงขึ้นอย่างมาก ในบางแห่งมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียส นับแต่ปี 1979 เป็นต้นมา ทำให้เชื้อราถั่งเช่าเจริญเติบโตในพื้นที่เดิมได้ยาก

ส่วนการที่เชื้อราจะหนีขึ้นไปอยู่ในที่สูงซึ่งอากาศเย็นกว่านั้น อาจทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะเชื้อราต้องอาศัยซากหนอนผีเสื้อเป็นอาหาร แต่หนอนผีเสื้ออาจไม่อพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูงด้วย ทั้งวงจรการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่จำเป็นต่อการเจริญของเชื้อราถั่งเช่าก็จะไม่เหมือนเดิมในสถานที่ใหม่

ปัจจุบันการค้าถั่งเช่ามีมูลค่าถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯในตลาดโลก ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้เก็บถั่งเช่าในแถบเทือกเขาหิมาลัยหลายแสนคน ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งคนท้องถิ่นและคนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามา "ขุดทอง" กันมากขึ้น

ผลจากความต้องการบริโภคถั่งเช่าที่พุ่งสูงขึ้นทุกขณะ ทำให้ระบบนิเวศในแถบเทือกเขาหิมาลัยถูกทำลาย โดยคุณภาพดินเสื่อมลง ต้นไม้และพุ่มไม้ถูกตัดมาทำฟืนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในบริเวณแคมป์ที่พักของผู้เก็บถั่งเช่าอีกด้วย