ฮาโลวีน: ป่าช้าวัดดอน ลดทอนความหวาดกลัว ด้วยสวนสุขภาพในสุสานกลางกรุง

ฮาโลวีน: ป่าช้าวัดดอน ลดทอนความหวาดกลัว ด้วยสวนสุขภาพในสุสานกลางกรุง

กรุงเทพ เมืองฟ้าอมร เต็มไปด้วยตำนานมากมาย หนึ่งในนั้นคือ เรื่องขนหัวลุกของ "ป่าช้าวัดดอน" สุสานกลางกรุงที่ฝังกลบศพกว่า 1 แสนร่างมาแล้ว แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป การพัฒนายกระดับเมืองหลวงไทย ให้เป็นมหานคร ถนนหลายสายตัดผ่าน ตึกสูงผุดขึ้นมากมาย ดินแดนคนตาย ก็กลายเป็นสวนสวยให้ผู้คนทำกิจกรรม แทบปราศจากความกลัว แม้ต้องวิ่งข้างหลุมศพ