เลือกตั้ง 2562 : รัฐบาลงดพูดถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าจะมีก่อนเลือกตั้งหรือไม่

  • 8 พฤศจิกายน 2018
รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวปฏิทินการทำงานของรัฐบาล โดยตั้งการเลือกตั้งวันที่ 24 กพ. 2562 เป็นตุ๊กตาไว้ก่อน Image copyright Thai News Pix
คำบรรยายภาพ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าการปลดล็อกการเมืองจะเกิดขึ้นใน ธ.ค. นี้ ซึ่งเท่ากับว่าพรรคการเมืองมีเวลาหาเสียง 60 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกมาเปิดปฏิทินนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง บนสมมุติฐานที่ว่าวันเลือกตั้งทั่วไปคือวันที่ 24 ก.พ. 2562 ทว่าไม่มีคำยืนยันว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือไม่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการเตรียมการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) สู่การเลือกตั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า กระบวนการการเลือกตั้งจะเริ่มต้นนับหนึ่งในวันที่ 11 ธ.ค. นี้ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีผลบังคับใช้ จากนั้นจะมีการตราและประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในเดือนเดียวกัน เพื่อจัดการเลือกตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 24 ก.พ. 2562

ก่อนเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ในเดือน พ.ค. จากนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรี และการแต่งตั้ง ครม. ชุดใหม่ก็จะตามมา และจบสิ้นในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ครม. และ คสช. จะพ้นจากอำนาจไป

ปฏิทินการทำงานของรัฐบาลนี้ถูกนำเสนอในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนายวิษณุยังไม่อาจยืนยันได้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ก.พ. 2562 จริงหรือไม่ โดยให้เหตุผลว่า "ตราบใดที่ กกต. ยังไม่ออก พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. และ กกต. ยังไม่ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 ผมจะเอาหัวเป็นประกันก็ยังไม่ได้ แต่ถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่เคยพูดเป็นอย่างอื่น"

ปฏิทินสู่การเลือกตั้ง 2562 ฉบับรัฐบาล + กกต.

พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้

คำบรรยายภาพ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. มีเนื้อหาทั้งสิ้น 178 มาตรา โดยถือเป็นครั้งแรกในไทยที่มีการนำระบบเลือกตั้งแบบ "จัดสรรปันส่วนผสม" มาใช้ โดยให้ประชาชนเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 เขต และนำคะแนนผู้สมัคร ส.ส. ทั้งประเทศของพรรคนั้น ๆ ไปคำนวณสัดส่วนจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อรวม 150 คน

ครม. พิจารณาร่าง พ.ร.ฏ. ให้มีการเลือกตั้ง ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ถูกประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีการ "ปลดล็อก" ทางการเมือง

กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร และจำนวน ส.ส. แต่ละเขต

วันรับสมัคร ส.ส. เขต และบัญชีรายชื่อ พร้อมแจ้งชื่อนายกฯ ในบัญชีของแต่ละพรรค

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

คำบรรยายภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย (จากซ้าย) นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี, นายอิทธิพร บุญประครอง (ประธาน), นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

วันลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

วันเลือกตั้งทั่วไป

คำบรรยายภาพ รัฐบาลและ คสช. คาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 ก.พ. และคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เม.ย. 2562

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง

ร.10 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

เลือกประธานสภา เลือกนายกฯ แต่งตั้ง ครม.

คำบรรยายภาพ นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เพราะรัฐธรรมนูญได้ให้อำนาจไว้ในบทเฉพาะกาล ว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

ครม. ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน เป็นผลให้ ครม. และ คสช. พ้นจากอำนาจ

ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจากคำแถลงข่าวของนายวิษณุ เครืองาม วันที่ 8 พ.ย. และเทียบเคียงกับคำชี้แจงจากสำนักงาน กกต. ก่อนหน้านี้

________________________________________________________________________

ไม่พูดมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก่อนเลือกตั้งหรือไม่

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มิ.ย. 2561 นายวิษณุเคยระบุถึงปัจจัย 5 ประการที่จะส่งผลต่อการกำหนดวันเลือกตั้ง ในจำนวนนี้คือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อย่างไรก็ตามเมื่อนายวิษณุถูกสื่อมวลชนถามว่าปัจจัยนี้มีผลต่อการกำหนดวันเลือกตั้งหรือไม่ นายวิษณุตอบเพียงว่านี่ไม่ใช่เงื่อนไขในทางกฎหมาย ทั้งหมดที่พูดวันนี้เป็นการอิงทางกฎหมาย แต่ถ้าพูดถึงอิงปัจจัยอื่น รวมถึงความสงบเรียบร้อยถือเป็นปัจจัยภายในที่ผู้เกี่ยวข้องจะพิจารณา "ผมพูดอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในฐานะที่รับรู้และเดาไม่ได้"

เมื่อถูกถามย้ำว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะมีขึ้นเมื่อใด รองนายกฯ ปฏิเสธว่า "พูดไม่ได้ เพราะไม่ทราบ วันนี้ไม่มีใครพูดถึงสิ่งนั้นแล้ว รัฐบาลไม่เคยพูดถึงสิ่งนั้นอีกเลย สังเกตไหมว่านายกฯ พูดอยู่วันเดียวแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลย"

ทอดเวลาปลดล็อกไปหลังมี พ.ร.. เลือกตั้ง

Image copyright AFP/Getty Images

ภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 เมื่อ 6 เม.ย. 2560 และตามด้วยการประกาศ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 12 ก.ย. 2561 มีเสียงเรียกร้องจากบรรดาพรรคการเมืองให้ คสช. "ปลดล็อก" ทางการเมือง ด้วยการยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่57/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 เพื่อเปิดทางให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวหน้า คสช. เลือกใช้ "อำนาจพิเศษ" ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ที่ถูกรับรองซ้ำในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรปี 2560 เพื่อออกคำสั่งใหม่อย่างน้อย 2 ฉบับเพื่อ "คลายล็อก" ทางการเมือง

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (5 พ.ย.) พล.อ. ประยุทธ์ได้ออกมาระบุว่าการปลดล็อกทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลัง พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ ซึ่งตามปฏิทินของนายวิษณุคือช่วงปลายเดือน ธ.ค. จากเดิมที่คาดการณ์กันว่าจะมีการปลดล็อกเมื่อ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค. นี้

Image copyright Thai News Pix
คำบรรยายภาพ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นำทีมเปิดปฏิบัติการ "เดินคารวะแผ่นดิน" เพื่อหาสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 กิจกรรมที่ คสช. "คลายล็อก" ให้พรรคการเมืองทำได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายวิษณุอธิบายว่า นักการเมืองถูก "ล็อก 3 ชั้น" ซึ่งนอกจากคำสั่งและประกาศ คสช. ยังมี พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 173-175 ที่กำหนดห้ามหาเสียงเลือกตั้งจนกว่าจะมีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง และหลังจากนั้น กกต. ต้องออกประกาศวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง หากผิดไปจากที่ กกต. กำหนดก็มีสิทธิถูกแจกใบแดง

"นี่คืออีกล็อกหนึ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ ต่อให้เราปลดล็อกคำสั่งและประกาศ คสช. สองฉบับ เพราะจะติดล็อก พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. อีก" และ "มันเป็นเรื่องล็อกต่อล็อก พ.ร.ฎ. ลงมาเมื่อไร การปลดล็อกก็เกิดเมื่อนั้น"

ส่วนการขยับเวลาปลดล็อกจะทำให้บางพรรคการเมืองที่เตรียมนำระบบการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารี) มาใช้คัดสรรผู้สมัคร ส.ส. ทำไพรมารีไม่ทันหรือไม่นั้น รองนายกฯ บอกว่า คสช. ได้ออกคำสั่งคลายล็อกให้แล้ว โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร 11 คน และการทำไพรมารีเต็มรูปแบบนั้น "ทำไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีเจตนาอะไรแบบที่พูดนี้เลย" ตอน กรธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องไพรมารีเลย แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปใส่เองใน พ.ร.ป.

"พอใส่ปุ๊บ ก็มีคนมาร้องครวญคราง เราก็เลยคลายล็อก ก็ออกมาแบบนี้ ในคำสั่งที่คลายล็อกก็ลอกมาจาก พ.ร.ป. ที่ กรธ. เขาร่างเอาไว้ ไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" นายวิษณุกล่าว

Image copyright Wasawat Lukarang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ แม้ คสช. ยังไม่อนุญาตให้หาเสียง แต่พรรคอนาคตใหม่ได้แถลงเปิดนโยบาย "ไทยสองเท่า" คนไทยเท่าเทียม ประเทศไทยเท่าทันโลก ต่อสื่อมวลชน เมื่อ 1 ต.ค.

งัด กม. ยืนยันรัฐบาล "ประยุทธ์" มีอำนาจเต็มยัน พ.ค. 62

นายวิษณุบอกด้วยว่า รัฐบาลได้หารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดเดิม คณะกรรมการกฤษฎีกา และ กกต. ยืนยันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะไม่อยู่ในสถานภาพ "รัฐบาลรักษาการ" เนื่องจากไม่เข้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

"รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สิ้นสุด และต่อไปก็ไม่สิ้นสุด ดังนั้นแม้จะเข้าโหมดเลือกตั้ง และเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ครม. ชุดนี้ก็ไม่ใช่รักษาการ" นายวิษณุกล่าวและย้ำว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้ ครม. ชุดนี้เป็น ครม. ต่อไปจนถึงวันที่ ครม. ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อถึงวันนั้น ครม. และ คสช. จะสิ้นสุดลงพร้อมกัน

นายวิษณุยังบรรยายถึงข้อห้ามของ "รัฐบาลรักษาการ" ตามมาตรา 167 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย การเสนอโครงการใหม่, การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ, การอนุมัติงบประมาณที่มีผลผูกพันถึงรัฐบาลต่อไป, การใช้บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ ทว่าเมื่อรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่อยู่ในสถานภาพ "รักษาการ" ข้อห้ามทั้ง 4 ประเด็นนี้จึงไม่ใช่วาระต้องห้ามของรัฐบาลแต่อย่างใด

เตือน 4 รมต. ห้ามทำ 4 เรื่อง

การออกมาย้ำถึงการมี "อำนาจเต็ม" ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์เกิดขึ้น หลังรัฐมนตรีอย่างน้อย 4 คนเปิดตัวเป็นผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งก็คือ นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการได้เปรียบ-เสียเปรียบทางการเมือง

Image copyright Wasawat Lukarang/BBC Thai
คำบรรยายภาพ พรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่เมื่อ 29 ก.ย. โดยได้ 4 รัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ไปเป็นฝ่ายบริหารของพรรค ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่อง "เอาเปรียบทางการเมือง" คู่แข่ง

เมื่อถูกสื่อมวลชนสอบถามถึงการทำหน้าที่ของ 4 รัฐมนตรีในช่วงนับถัอยหลังสู่การเลือกตั้ง นายวิษณุอธิบายว่า "ในแง่กฎหมายไม่มีอะไรสุ่มเสี่ยงเสียหาย หรือเป็นโมฆะอะไรทั้งสิ้น แต่แง่มารยาทท่านต้องระวัง" และ "รัฐมนตรีทั้ง 4 คนรับทราบแล้วว่าเรื่องของท่านที่เสนอเข้า ครม. โดยเฉพาะกรณีงบประมาณ ท่านไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมลงมติในเรื่องนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายครั้งที่ 4 รัฐมนตรีขอออกจากที่ประชุม"

รองนายกฯ ได้แบ่งเพื่อนร่วม ครม. ออกเป็น 2 ประเภท กลุ่มแรกคือรัฐมนตรีอย่างน้อย 4 คนที่ไปเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ซึ่งต้องระมัดระวัง 4 อย่าง ได้แก่ การใช้เวลาราชการ, ทรัพย์สินของทางราชการ, บุคลากร และสถานที่ "ต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพรรคหรือประโยชน์ทางการเมืองใด ๆ" ส่วนกลุ่มที่ 2 นายกฯ และ ครม. ที่ไม่ปรากฏว่าไปเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม