‘เพ้นท์ฟ้า’ จิตรกรวัย 12 ในโฮมสคูลที่เรียนทุกวิชาจากศิลปะ

‘เพ้นท์ฟ้า’ จิตรกรวัย 12 ในโฮมสคูลที่เรียนทุกวิชาจากศิลปะ

วิดีโอโดย พริสม์ จิตเป็นธม ผู้สื่อข่าววิดีโอบีบีซีไทย

ในวัยเพียง 12 ปี เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิชเริ่มอาชีพที่เธอฝันไว้ตั้งแต่ 4 ขวบ นั่นก็คือ "จิตรกรวาดภาพ" ผลงานของเธอเน้นประเด็นทางสังคมอย่างชัดเจน และสะท้อนบุคลิกของเธอที่ผู้ใหญ่และมองโลกลึกซึ้งเกินกว่าวัยมากมายนัก