แรงงานไทยที่ถูกลืมในอิสราเอล
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แรงงานไทยในอิสราเอล: ชะตากรรม 25,000 ชีวิตในลิขิตนายจ้าง

  • 24 พฤศจิกายน 2018

เรื่องโดย อิสสริยา พรายทองแย้ม ผู้สื่อข่าวบีบีซี

กว่าหนึ่งปีของการสืบค้น บีบีซีไทยพบแรงงานไทยจำนวนมากในอิสราเอลต้องตกอยู่ในสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย อาศัยในที่พักที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำงานเกินเวลาที่กำหนด และ ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ตกลงไว้ หลายสิบรายต้องจบชีวิตด้วยการตายที่ "ไม่ทราบสาเหตุ" ทั้งที่แรงงานเหล่านี้เข้าไปทำงานอย่างถูกกฎหมายภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลไทย และอิสราเอล

อ่านเนื้อหาเต็มของเรื่องนี้ในรูปแบบสารคดีเรื่อง แรงงานไทยที่ถูกลืมในอิสราเอล