แรงงานไทยในอิสราเอล : เกษตรกรกดดันให้ชะลอปฏิบัติตามความตกลงที่ลงนามร่วมกับไทย

แรงงานไทยในอิสราเอล

เว็บไซต์ นสพ. Haaretz.com ของอิสราเอลรายงานว่า นายโมเช คาห์ลอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอิสราเอล ได้ชะลอการปฏิบัติตามความตกลง ที่ได้ลงนามร่วมกับไทย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อรับรองว่าแรงงานไทยที่ทำงานในภาคเกษตร จะได้รับเงินบำนาญ และผลประโยชน์อื่น ๆ หลังถูกกลุ่มเกษตรกรอิสราเอลกดดัน

Haaretz.com รายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเป็นผู้ผลักดันให้ทำข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดูแลผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ควรได้รับตามสิทธิของแรงงานไทยที่ทำงานในภาคเกษตร

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยือนอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากบีบีซีนำเสนอรายงานข่าวสืบสวนสอบสวนพบว่าแรงงานไทย จำนวนหนึ่งที่ทำงานในภาคเกษตรของอิสราเอลถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ตามสัญญา และมีแรงงานกว่า 170 คน เสียชีวิตในอิสราเอล

ที่มาของภาพ, กระทรวงแรงงาน

คำบรรยายภาพ,

รมว.แรงงานของไทยหารือกับฝ่ายอิสราเอล

พล.ต.อ.อดุลย์ ได้พบหารือกับนายอาร์เยห์ เดรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล และนายฮาอิม คาทซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สวัสดิการ และบริการสังคมของอิสราเอล โดยกระทรวงแรงงานของไทยระบุว่า ผลการหารือเป็นไปโดยเรียบร้อย อิสราเอลรับปากจะดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี ทั้งด้านสวัสดิการ ค่าจ้างตามกฎหมาย

ในส่วนของกองปิซูอิม (Deposit Fund) ที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเมื่อคนงานทำงานครบสัญญาจ้างงานจะได้รับเงิน 1 เดือนต่อการทำงานครบ 1 ปี นั้น พล.ต.อ.อดุลย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลอิสราเอลได้ผ่านสภาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแล้ว

ที่มาของภาพ, กระทรวงแรงงาน

คำบรรยายภาพ,

รมว.แรงงานพบแรงงานไทยในอิสราเอล

อย่างไรก็ดี เว็บไซต์ Haaretz.com รายงานว่า กลุ่มเกษตรกรอิสราเอลคัดค้านและขอให้ชะลอการดำเนินตามข้อตกลงเพราะจะเพิ่มภาระ ให้เกษตรกรจำนวน 510 เชเกล (ประมาณ 4,400 บาท) ต่อเดือนต่อแรงงาน 1 คน รวมทั้งขอให้แก้ไขรายละเอียดในส่วนที่ให้มีการ เจรจาต่อรองเรื่องเงินบำนาญให้มีผลย้อนหลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่าเกษตรกรเกรงว่าจะถือเป็นแบบอย่างต่อไป

เว็บไซต์ Haaretz.com รายงานด้วยว่า กระทรวงต่างประเทศอิสราเอลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้มีการทำข้อตกลงด้านแรงงานกับไทย ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอิสราเอลแสดงความเป็นห่วงผลกระทบทางการทูตที่จะเกิด หากอิสราเอลไม่ทำความตกลงที่แจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยทราบว่ากฎระเบียบใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงานของแรงงานไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ของอิสราเอลแล้วนั้น จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2019

บีบีซีได้สอบถามไปยังกระทรวงต่างประเทศอิสราเอล ซึ่งปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้

ด้านกระทรวงการคลังอิสราเอลบอกกับ Haaretz ว่า "ข้อตกลงในปัจจุบันส่งผลกระทบร้ายแรงทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรอิสราเอล และหากทำให้เกษตรกรหลายรายต้องล้มละลายทางการเงิน ก็จะนำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นความสูญเสียของทุกฝ่าย ขณะนี้เรากำลังหากรอบแนวทาที่จะทำให้ข้อตกลงมีผลในทางปฏิบัติ และในเวลาเดียวกันก็ปกป้องเกษตรกรด้วย"

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ปลูกกล้วย และอะโวคาโด ในคิบบุทซ์ ทางตอนเหนือของ อิสราเอล ซึ่งกระทรวงแรงงานระบุว่า เป็นการรวมกลุ่มแบบคอมมูน ทุกอย่างเป็นของส่วนรวม อยู่อาศัยและใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทำธุรกิจร่วมกัน ลักษณะร่วมทุน แบ่งผลตอบแทนกัน ไม่มีการแข่งขัน มีแรงงานไทยมารอให้การต้อนรับ ประมาณ 50 คน

อย่างไรก็ดี แรงงานไทยส่วนใหญ่จากจำนวน 25,000 คนที่ทำงานในอิสราเอล ทำงานในโมชาฟ หรือหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกรหลายราย แต่ละรายมีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และเครื่องมือทำกินของตนเอง