ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • 2 มกราคม 2019
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Image copyright Getty Images

วานนี้ (1 ม.ค.) สำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีใจความดังนี้

เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงค์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ จากนั้น เสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

ส่วนการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีขึ้น ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปีพุทธศักราช 2562

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง

1 มกราคม พุทธศักราช 2562

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ตลอดรัชสมัยของ ร. 9 จึงถือว่าวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล ต่อมามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันฉัตรมงคล ภายหลังจาก ร. 9 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

รัฐบาลจะร่วมกับพสกนิกรเตรียมการจัดพิธีให้สมพระเกียรติ

ต่อมาวันที่ 2 ม.ค. เวลา 12.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชน ผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นั้น

รัฐบาลได้รับทราบแล้วด้วยความยินดียิ่ง และบัดนี้เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเตรียมการจัดงานสนองพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณ ให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณี ทั้งนี้ จำเดิมแต่ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ในปี 2559 รัฐบาลก็ได้ตระเตรียมการต่าง ๆ อันพึงจะต้องปฏิบัติในส่วนของรัฐบาลเป็นการภายในไปพลางก่อนแล้ว เมื่อมีกำหนดการชัดเจนเช่นนี้ รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยจะแจ้งการเตรียมการให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทราบต่อไป

"ประยุทธ์" นั่งเป็นประธานคณะจัดงานฯ

ด้านนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต โดยจะทำในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะมีนายกฯ เป็นประธาน พร้อมกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และขอข้าราชการในพระองค์ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการจะมีองค์ประกอบหลักเป็นภาคราชการ

"ในส่วนพระราชพิธีหน่วยราชการภายในได้มีการเตรียมการไว้แล้ว ตั้งแต่ช่วงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชย์ ระหว่างนี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการ คาดว่านายกฯ จะเรียกประชุมในเร็ววันนี้" ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม