เลือกตั้ง 2562 : ทำอย่างไร เมื่ออยากใช้สิทธิในต่างแดน

 • 6 กุมภาพันธ์ 2019
คนกำลังหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ Image copyright Getty Images

24 มี.ค. 2562 วันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหาร 2557 แต่สำหรับผู้ที่ไม่ว่าง หรือไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ในวันนั้้น ก็สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอก หรือในเขตพื้นที่ หรือที่เรียกกันว่า 'เลือกตั้งล่วงหน้า' ได้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในไทย ก็สามารถที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรภายใน 24.00 น. ตามเวลาในประเทศไทยของวันที่ 19 ก.พ. นี้

คนไทยในต่างแดนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ใกล้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ และสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ได้ ดังนี้

1. เข้าไปเว็บไซต์ของ กกต. https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ หรือ เว็บไซต์คนไทยดอทคอม www.khonthai.com หลังจากนั้นคลิกที่แถบลิงก์ "เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร" หากใช้โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียน และประสบปัญหาในการเข้าเว็บไซต์ กรุณาทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ กกต. แนะนำ ทั้งผู้ใช้งานโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส ตามลิงก์นี้ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4939

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด ได้แก่

 • เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
 • ชื่อ (ไทย)
 • ชื่อกลาง (ไทย) (ถ้ามี)
 • นามสกุล (ไทย)
 • วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)
 • เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามด้วยเลข 10 หลัก)
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)

เมื่อกรอกเสร็จ ให้ขีดที่ช่อง "คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ" และใส่ตัวอักษรตามภาพที่ปรากฏขึ้นมา เมื่อคลิกผ่านขั้นตอนนี้สำเร็จ ข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบจะปรากฏขึ้นมา รวมถึง ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ และที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

3. กรอกที่อยู่ในต่างประเทศของคุณเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และที่อยู่สำหรับจัดส่งบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ของคุณก็ได้ โดยสามารถกรอกเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้

4. ระบุสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่คุณต้องการใช้สิทธิ กรณีที่คุณลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก จะมีข้อความปรากฏว่า "ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง" แต่ถ้าหากคุณเคยลงทะเบียนไว้แล้วจะมีข้อความปรากฏว่า "ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิ โดยขอย้ายไป" และ "ขอกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย"

หากในกรณีที่ประเทศที่คุณอยู่มีสถานทูตและสถานกงสุลหลายแห่ง คุณควรศึกษาว่า พื้นที่ที่คุณอยู่ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานทูตหรือสถานกงสุลใด โดยอาจตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ แล้วคลิกที่ "วิธีการลงคะแนนแต่ละสถานทูต/สถานกงสุล (Click)" ซึ่งจะมีเอกสารไฟล์พีดีเอฟปรากฏขึ้นมา และสามารถตรวจสอบได้ที่ช่องขวาสุด

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

จากนั้นคุณต้องเลือกวิธีการลงคะแนน 3 แบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณเลือกว่า ได้จัดให้มีวิธีการลงคะแนนแบบใดไว้บ้าง ได้แก่

 • ทางไปรษณีย์ ซึ่งทางสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ จัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารคำแนะนำการใช้สิทธิเลือกตั้งไปให้คุณ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ จากนั้นคุณต้องส่งกลับมาภายในวันที่กำหนด
 • Mobile ซึ่งหมายถึงการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือสัญจรไปรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานหรือที่พักของแรงงานไทย วัดไทย หรือชุมชนที่มีคนไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
 • การลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง (คูหาลงคะแนน) เป็นการลงคะแนนโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งซึ่งอาจเป็นที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ หรือสถานที่อื่นซึ่งเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยจะมีการตั้งคูหาและหีบบัตรให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้ง

กรณีที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่คุณเลือกกำหนดทางเลือกในการลงคะแนนไว้เพียงทางเลือกเดียว วิธีการลงคะแนนจะปรากฏขึ้นมาเพียงวิธีเดียว และคุณเพียงแค่ขีดเลือกที่หน้าข้อความนั้น

เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้วให้คลิกลงทะเบียน และยืนยันการบันทึกข้อมูล

5. เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะมีภาพเอกสารพร้อมกับข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณลงทะเบียนไว้ปรากฏขึ้นมา ซึ่งควรพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน หรือถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้

6. เพื่อความแน่ใจ หลังการลงทะเบียน คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่ลิงก์นี้ http://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/index.php โดยการกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หากคุณลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว แต่ไม่พบชื่อของคุณ โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่คุณเลือกไว้โดยด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ให้ต่อไป ก่อนที่จะหมดเขตลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ในวันที่ 19 ก.พ. 2562 นี้

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม