เลือกตั้ง 2562 : กกต. ไม่แจ้งพระนามทูลกระหม่อมฯในบัญชีรายชื่อนายกฯ, ตั้ง กก.สอบยุบพรรค

  • 11 กุมภาพันธ์ 2019
เอกสาร Image copyright Reuters
คำบรรยายภาพ ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) แสดงเอกสารของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ในฐานะนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค ทษช. เมื่อวันที่ 8 ก.พ.

คณะกรรมการการเลือกตั้งยกพระราชโองการ ร.10 ไม่ประกาศพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เป็นนายกฯ ในบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) และตั้งกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ทษช.ปมเสนอบัญชีนายกฯ มีโทษถึงขึ้นยุบพรรค

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวในวันนี้ (11) ระบุมติที่ประชุมกกต. ในการพิจารณาประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเอกสารระบุว่า กกต.ได้ออกประกาศกกต.เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว จำนวน 45 พรรคการเมือง รวม 69 รายชื่อ โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ

กกต. ให้เหตุผลว่า พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกาศไว้ ณ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

Image copyright BBC THAI

แหล่งข่าวในที่ประชุมเปิดเผยว่า การพิจารณาบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั้น เป็นการประชุมลับ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกจากห้องประชุม ส่วนประเด็นคำร้องให้ยุบทษช.นั้น ที่ประชุมเห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นว่าเข้าข่ายความผิด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่

มาตรา 92 (2) ของกฎหมายนี้ บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

ส่วนการกำหนดตัวบุคคลในการทำหน้าที่คณะกรรมการไต่สวนนั้น กกต.จะหารือต่อในการประชุมกกต.วันที่ 12ก.พ.นี้ เวลา10.30น.

คุณผู้อ่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว สัมภาษณ์พิเศษ บทวิเคราะห์ พร้อมทั้งทำความรู้จักกับ การเลือกตั้ง 2562 โดยทีมงานบีบีซีไทยได้ที่เว็บไซต์ www.bbc.com/thai/election2019 พร้อมทั้งสื่อสังคมออนไลน์บีบีซีไทยผ่านทาง เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม และ ยูทิวบ์ รวมทั้ง #ThaiElection2019 หรือ #เลือกตั้ง2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง