หาเสียงชายแดนใต้ 3 ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข้าสภาฯ

หาเสียงชายแดนใต้ 3 ทนายมุสลิม แยกทางเดิน ชิงคะแนนเข้าสภาฯ

ภาคใต้อีกหนึ่งภาคที่การเมืองเข้มข้น บีบีซีไทยตามดูการหาเสียงของผู้สมัครชาวมุสลิม จาก 3 พรรคการเมือง พวกเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในภาคใต้อย่างไร