ผลการเลือกตั้ง 2562 : มติ กกต. กำหนดจัดการเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยใน 5 จังหวัด 21 เม.ย. นี้

 • 5 เมษายน 2019
เลือกตั้ง Image copyright Wasawat lukharang/bbc thai

หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งให้นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตใหม่ จำนวน 2 หน่วย และสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วยไปแล้ววันที่ 4 เม.ย. ล่าสุด กกต. เผยว่า การจัดการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นในวันที่ 21 เม.ย. นี้

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงว่า หน่วยเลือกตั้งที่ถูกสั่งให้นับคะแนนใหม่ จำนวน 2 หน่วย เป็นกรณีที่ผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ถูกสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ จำนวน 6 หน่วย เป็นกรณีที่ผลการนับคะแนน มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง

มติที่ออกมาเป็นผลจากการประชุม กกต. เมื่อ 3 เม.ย.

ล่าสุดวันที่ 5 เม.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. มีมติกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ของ 6 หน่วย ใน 5 จังหวัด ลำปาง, ยโสธร, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก และ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. นี้

ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กรณี กกต. สั่งให้การออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือการเลือกตั้งใหม่

นับคะแนนใหม่ 1 จังหวัด คือ ขอนแก่น

 • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ต. บัวใหญ่ อ. น้ำพอง
 • เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ต. ม่วงหวาน อ. น้ำพอง

จัดการเลือกตั้งใหม่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 • เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา จ. ลำปาง
 • เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต. หัวเมือง อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร
 • เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต. เข็กก้อย อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์
 • เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต. มะตูม อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
 • เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
Image copyright Wasawat lukharang/bbc thai

นายแสวงชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 122 และ 124 ระบุว่า การสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ หรือให้นับคะแนนใหม่ เกิดจาก 2 เหตุผลคือ "ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเกิดไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนนไม่ถูกต้อง"

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวด้วยว่า การนับคะแนนใหม่เป็นเรื่องกรรมการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ที่ถูกเรียกกันว่า "บัตรเขย่ง" ส่วนการสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป โดยผู้สมัครยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมดสามารถหาเสียงได้ แต่ค่าใช้จ่ายจะต้องลดจำนวนลงตามที่กฎหมายกำหนด

"แต่เรามีเวลาจำกัด ต้องประกาศผลไม่เกินวันที่ 9 พ.ค. เรื่องนี้เป็นเรื่องของ กกต. ที่จะพิจารณากำหนดวัน ก็คงหลังสงกรานต์ ก็ยังพอมีดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน" นายแสวงกล่าว

เขายอมรับว่า การจัดการเลือกตั้งใหม่จะมีผลต่อคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับไป และขณะนี้ กกต. ก็ยังไม่ได้คำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) แต่อย่างใด

จัดเลือกตั้งใหม่ใน 3 เขต พท. และ 2 เขต พปชร.

ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลัง กกต. มีมติให้นับคะแนนใหม่ และจัดการเลือกตั้งใหม่ คือการทำให้คะแนนเสียงมหาชน (ป๊อปปูลาร์โหวต) ที่แต่ละพรรคได้รับก่อนหน้านี้ต้องเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อจำนวนที่นั่ง ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ของแต่ละพรรคด้วย

บีบีซีไทยตรวจสอบรายชื่อว่าที่ ส.ส. ในเขตเลือกตั้งที่มีปัญหารวม 6 เขต 6 จังหวัด พบว่า เป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทย 4 เขต และพรรคพลังประชารัฐ 2 เขต

เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ถูกสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ จำนวน 5 เขต เป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งไป 3 เขต (ลำปาง เขต 4, ยโสธร เขต 2, พิษณุโลก เขต 2) ด้วยคะแนนเสียงรวมกัน 129,533 คะแนน

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งใน 2 เขต (เพชรบูรณ์ เขต 1, กทม. เขต 13) ด้วยคะแนนเสียงรวมกัน 65,500 คะแนน

Image copyright Wasawat lukharang/bbc thai

นับคะแนนใหม่

ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 3

 • มีผู้สมัคร ส.ส. รวม 38 คน
 • กกต. ได้ประกาศรับรองชื่อ นายจตุพร เจริญเชื้อ จากพรรคเพื่อไทย เป็นว่าที่ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียง 34,676 คะแนน
 • มีผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 29,274 คะแนน และผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐได้ที่ 3 ด้วย 26,636 คะแนน

จัดการเลือกตั้งใหม่

ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4

 • มีผู้สมัคร ส.ส. รวม 29 คน
 • กกต. ได้ประกาศรับรองชื่อ นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ จากพรรคเพื่อไทย เป็นว่าที่ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียง 42,984 คะแนน
 • มีผู้สมัครจากพรรคพรรคพลังประชารัฐตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 30,368 และพรรคอนาคตใหม่ได้ที่ 3 ด้วย 26,471 คะแนน

ยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2

 • มีผู้สมัคร ส.ส. รวม 30 คน
 • กกต. ได้ประกาศรับรองชื่อ นายบุญแก้ว สมวงศ์ จากพรรคเพื่อไทย เป็นว่าที่ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียง 50,584 คะแนน
 • มีผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 14,292 คะแนน และผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้ที่ 3 ด้วย 12,176 คะแนน

เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1

 • มีผู้สมัคร ส.ส. รวม 25 คน
 • กกต. ได้ประกาศรับรองชื่อ น.ส. พิมพ์พร พฤพฤฒิพันธ์ จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นว่าที่ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียง 37,011 คะแนน
 • มีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 15,119 คะแนน และผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนาได้ที่ 3 ด้วย 14,716 คะแนน

พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2

 • มีผู้สมัคร ส.ส. รวม 34 คน
 • กกต. ได้ประกาศรับรองชื่อ นายนพพล เหลืองทองนารา จากพรรคเพื่อไทย เป็นว่าที่ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียง 32,965 คะแนน
 • มีผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 27,603 คะแนน และผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ได้ที่ 3 ด้วย 14,725 คะแนน

กทม. เขตเลือกตั้งที่ 13

 • มีผู้สมัคร ส.ส. รวม 31 คน
 • กกต. ได้ประกาศรับรองชื่อ น.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ จากพรรคพลังประชารัฐ เป็นว่าที่ ส.ส. ด้วยคะแนนเสียง 27,489 คะแนน
 • มีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยคะแนน 23,912 คะแนน และผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ได้ที่ 3 ด้วย 23,707 คะแนน
Image copyright Wasawat lukharang/bbc thai

ขณะเดียวกัน กกต. มีมติให้ยุติเรื่องรวม 4 หน่วยเลือกตั้ง เพราะสามารถหาสาเหตุความผิดปกติและมีคำอธิบายได้ ดังนี้

 • จ. เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย พบจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนเพราะมีการฉีกบัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว
 • จ. ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 2 ต. บางน้ำปราณ (เขตเทศบาล) อ. ปราณบุรี พบจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน เพราะผู้มีสิทธิมาแสดงตนโดยใช้ใบขับขี่และสำเนาบัตรประชาชน แต่เมื่อใช้สิทธิแล้ว ดันพับสำเนาบัตรประชาชนหย่อนในหีบบัตร แล้วนำบัตรเลือกตั้งออกไป เมื่อเจ้าหน้าที่พบ จึงไปตามตัวและเจอบัตรเลือกตั้งในรถ จึงแจ้งความดำเนินคดีข้อหานำบัตรเลือกตั้งออกหน่วยเลือกตั้งแล้ว
 • จ. สระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ต. ห้วยโจด อ. วัฒนานคร พบผู้มาใช้สิทธิมาแสดงตนและลงรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ แต่ไม่ลงรายมือชี่อในต้นขั้วบัตร
 • จ. พิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 17 ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง พบผู้มาใช้สิทธิมาแสดงตนและลงรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ แต่ไม่ลงรายมือชี่อในต้นขั้วบัตร

ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้ง

คะแนนล่าสุด 9 พฤษภาคม 2562 19:55:51

2562

กระบี่

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • ภูมิใจไทย : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

กรุงเทพมหานคร

ที่นั่งทั้งหมด: 30
 • พลังประชารัฐ : 12
 • อนาคตใหม่ : 9
 • เพื่อไทย : 9

กาญจนบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • พลังประชารัฐ : 4
 • ภูมิใจไทย : 1

กาฬสินธุ์

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • เพื่อไทย : 5

กำแพงเพชร

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • พลังประชารัฐ : 4

ขอนแก่น

ที่นั่งทั้งหมด: 10
 • เพื่อไทย : 8
 • อนาคตใหม่ : 1
 • พลังประชารัฐ : 1

จันทบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • อนาคตใหม่ : 3

ฉะเชิงเทรา

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • อนาคตใหม่ : 2
 • พลังประชารัฐ : 2

ชลบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • พลังประชารัฐ : 5
 • อนาคตใหม่ : 3

ชัยนาท

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • พลังประชารัฐ : 2

ชัยภูมิ

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 4
 • พลังประชารัฐ : 2

ชุมพร

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • เสรีรวมไทย: 1

เชียงราย

ที่นั่งทั้งหมด: 7
 • เพื่อไทย : 5
 • อนาคตใหม่ : 2

เชียงใหม่

ที่นั่งทั้งหมด: 9
 • เพื่อไทย : 9

ตรัง

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • พลังประชารัฐ : 1

ตราด

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • อนาคตใหม่ : 1

ตาก

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • พลังประชารัฐ : 2
 • ประชาธิปัตย์ : 1

นครนายก

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • เพื่อไทย : 1

นครปฐม

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • อนาคตใหม่ : 2
 • ชาติไทยพัฒนา : 1
 • พลังประชารัฐ : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

นครพนม

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • เพื่อไทย : 3
 • ภูมิใจไทย : 1

นครราชสีมา

ที่นั่งทั้งหมด: 14
 • พลังประชารัฐ : 6
 • เพื่อไทย : 4
 • ภูมิใจไทย : 3
 • เศรษฐกิจใหม่: 1

นครศรีธรรมราช

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • ประชาธิปัตย์ : 5
 • พลังประชารัฐ : 3

นครสวรรค์

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • พลังประชารัฐ : 4
 • เพื่อไทย : 1
 • ภูมิใจไทย : 1

นนทบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 5
 • พลังประชารัฐ : 1

นราธิวาส

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • ประชาชาติ: 2
 • พลังประชารัฐ : 2

น่าน

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • เพื่อไทย : 3

บึงกาฬ

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • เพื่อไทย : 2

บุรีรัมย์

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • ภูมิใจไทย : 8

ปทุมธานี

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 4
 • อนาคตใหม่ : 1
 • ภูมิใจไทย : 1

ประจวบคีรีขันธ์

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • เพื่อไทย : 1

ปราจีนบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ภูมิใจไทย : 3

ปัตตานี

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • ประชาชาติ: 2
 • ภูมิใจไทย : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

พระนครศรีอยุธยา

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • เพื่อไทย : 2
 • ภูมิใจไทย : 2

พะเยา

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • พลังประชารัฐ : 2
 • เพื่อไทย : 1

พังงา

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1