เลือกตั้ง 2562 : เปิดข้อมูล 6 หน่วยเลือกตั้ง “บัตรเขย่ง” ก่อนเลือกตั้งใหม่ 21 เม.ย.

 • 17 เมษายน 2019
เลือกตั้ง Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI

การจัดการเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 เม.ย. หลังเกิดปรากฏการณ์ "บัตรเขย่ง" ขึ้นในพื้นที่เหล่านี้

การจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน และไม่อาจหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ หรือที่เรียกว่า "บัตรเขย่ง"

บีบีซีไทยตรวจสอบพบว่า จำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน 6 หน่วยเลือกตั้งนี้ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้จริง 9 ใบ

สำหรับพื้นที่ที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่นี้ เป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ชนะการเลือกตั้งไป 3 เขต และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชนะการเลือกตั้งไป 2 เขต ทว่าในแต่ละเขตเลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส. ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 กับ 2 มีคะแนนทิ้งห่างกัน ตั้งแต่ 3,577-36,292 คะแนน ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งใหม่เพียง 1-2 หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งมีคะแนน "หลักร้อย-หลักพัน" ต่อหน่วย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลแพ้ชนะได้ แต่อาจมีผลต่อคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต่าง ๆ บ้างเล็กน้อย ท่ามกลางการชิงกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลของ 2 ขั้วการเมือง

แต่ถึงกระนั้น ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 6 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนรวมกัน 4,513 คน ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. ประเมินว่าอาจมีจำนวนลดลง เพราะประชาชนเบื่อหน่าย กอปรกับรู้ผลแพ้ชนะไปแล้ว

"หากไม่มาใช้สิทธิ เขาก็จะเสียสิทธิตามกฎหมายแบบในการเลือกตั้งทั่วไปเลย เช่น การสมัครเป็นข้าราชการท้องถิ่น ขณะเดียวกันประชาชนที่ไม่ได้ไปเลิอกตั้งครั้งก่อน ถ้าเขามาวันที่ 21 เม.ย. เขาก็จะได้ 'ล้างผิด' และได้ 'คืนสิทธิ' ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด" น.ส. วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวกับบีบีซีไทย

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ยังเป็นผู้สมัครหน้าเดิมรวมทั้งสิ้น 149 คน พวกเขาสามารถหาเสียงได้ตามปกติภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ กกต. กำหนดไว้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/คน

บีบีซีไทยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ จาก กกต.จว. และ กกต.กลาง สรุปรายละเอียดที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

ลำปาง :เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา

 • ผู้สมัคร ส.ส. รวม 29 คน
 • ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 824 คน
 • ปัญหา : เมื่อวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 580 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 578 ใบ
 • ผลการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 100% : 1) นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 42,984 คะแนน 2) นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพรรคพลังประชารัฐ 30,368 คะแนน และ 3) น.ส. พิมดารา ศิริสลุง พรรคอนาคตใหม่ 26,471 คะแนน

ลำปาง : เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต. ศาลา อ. เกาะคา

 • ผู้สมัคร ส.ส. รวม 29 คน
 • ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 714 คน
 • ปัญหา : เมื่อวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 542 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 539 ใบ
 • ผลการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 100% : 1) นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 42,984 คะแนน 2) นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพรรคพลังประชารัฐ 30,368 คะแนน และ 3) น.ส. พิมดารา ศิริสลุง พรรคอนาคตใหม่ 26,471 คะแนน

ยโสธร : เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต. หัวเมือง อ. มหาชนะชัย

 • ผู้สมัคร ส.ส. รวม 30 คน
 • ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 436 คน
 • ปัญหา : เมื่อวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 288 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 287 ใบ
 • ผลการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 100% : 1) นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 50,584 คะแนน 2) นายรณฤทธิชัย คานเขต พรรคพลังประชารัฐ 14,292 คะแนน และ 3) นายชื่น วงษ์เพ็ญ พรรคภูมิใจไทย 12,176 คะแนน

เพชรบูรณ์ : เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต. เข็กก้อย อ. เขาค้อ

 • ผู้สมัคร ส.ส. รวม 25 คน
 • ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 1,371 คน
 • ปัญหา : เมื่อวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 955 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 954 ใบ
 • ผลการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 100% : 1) น.ส. พิมพ์พร พฤพฤฒิพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนสูงสุด 37,011 คะแนน 2) นายชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 15,119 คะแนน และ 3) นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา 14,716 คะแนฯ

พิษณุโลก : เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต. มะตูม อ. พรหมพิราม

 • ผู้สมัคร ส.ส. รวม 34 คน
 • ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 366 คน
 • ปัญหา : เมื่อวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 269 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 268 ใบ
 • ผลการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 100% : 1) นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนสูงสุด 32,965 คะแนน 2) จ.ส.อ. พัฒณปกรณ์ ดอนตุ้มไพร พรรคพลังประชารัฐ 27,603 คะแนน และ 3) ร.ต. ณรงค์ ยาวขันแก้ว พรรคอนาคตใหม่ 14,725 คะแนน

กทม. : เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

 • ผู้สมัคร ส.ส. รวม 31 คน
 • ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 802 คน
 • ปัญหา : เมื่อวันที่ 24 มี.ค. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 555 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 554 ใบ
 • ผลการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง 100% : 1) น.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนนสูงสุด 27,489 คะแนน 2) นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคเพื่อไทย 23,912 คะแนน 3) น.ส. ณิชชา บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ 23,707 คะแนน และ 4) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์ 17,958 คะแนน

ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้ง

คะแนนล่าสุด 29 มีนาคม 2562 19:08:22

2562

กระบี่

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • ภูมิใจไทย : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

กรุงเทพมหานคร

ที่นั่งทั้งหมด: 30
 • พลังประชารัฐ : 12
 • อนาคตใหม่ : 9
 • เพื่อไทย : 9

กาญจนบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • พลังประชารัฐ : 4
 • ภูมิใจไทย : 1

กาฬสินธุ์

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • เพื่อไทย : 5

กำแพงเพชร

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • พลังประชารัฐ : 4

ขอนแก่น

ที่นั่งทั้งหมด: 10
 • เพื่อไทย : 8
 • อนาคตใหม่ : 1
 • พลังประชารัฐ : 1

จันทบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • อนาคตใหม่ : 3

ฉะเชิงเทรา

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • อนาคตใหม่ : 2
 • พลังประชารัฐ : 2

ชลบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • พลังประชารัฐ : 5
 • อนาคตใหม่ : 3

ชัยนาท

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • พลังประชารัฐ : 2

ชัยภูมิ

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 5
 • พลังประชารัฐ : 1

ชุมพร

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • เสรีรวมไทย: 1

เชียงราย

ที่นั่งทั้งหมด: 7
 • เพื่อไทย : 5
 • อนาคตใหม่ : 2

เชียงใหม่

ที่นั่งทั้งหมด: 9
 • เพื่อไทย : 9

ตรัง

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • พลังประชารัฐ : 1

ตราด

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • อนาคตใหม่ : 1

ตาก

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • พลังประชารัฐ : 2
 • ประชาธิปัตย์ : 1

นครนายก

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • เพื่อไทย : 1

นครปฐม

ที่นั่งทั้งหมด: 5
 • อนาคตใหม่ : 2
 • ชาติไทยพัฒนา : 1
 • พลังประชารัฐ : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

นครพนม

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • เพื่อไทย : 3
 • ภูมิใจไทย : 1

นครราชสีมา

ที่นั่งทั้งหมด: 14
 • พลังประชารัฐ : 6
 • เพื่อไทย : 4
 • ภูมิใจไทย : 3
 • เศรษฐกิจใหม่: 1

นครศรีธรรมราช

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • ประชาธิปัตย์ : 5
 • พลังประชารัฐ : 3

นครสวรรค์

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • พลังประชารัฐ : 4
 • เพื่อไทย : 1
 • ภูมิใจไทย : 1

นนทบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 5
 • พลังประชารัฐ : 1

นราธิวาส

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • ประชาชาติ: 2
 • พลังประชารัฐ : 2

น่าน

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • เพื่อไทย : 3

บึงกาฬ

ที่นั่งทั้งหมด: 2
 • เพื่อไทย : 2

บุรีรัมย์

ที่นั่งทั้งหมด: 8
 • ภูมิใจไทย : 8

ปทุมธานี

ที่นั่งทั้งหมด: 6
 • เพื่อไทย : 4
 • อนาคตใหม่ : 1
 • ภูมิใจไทย : 1

ประจวบคีรีขันธ์

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ประชาธิปัตย์ : 2
 • เพื่อไทย : 1

ปราจีนบุรี

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ภูมิใจไทย : 3

ปัตตานี

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • ประชาชาติ: 2
 • ภูมิใจไทย : 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

พระนครศรีอยุธยา

ที่นั่งทั้งหมด: 4
 • เพื่อไทย : 2
 • ภูมิใจไทย : 2

พะเยา

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • พลังประชารัฐ : 2
 • เพื่อไทย : 1

พังงา

ที่นั่งทั้งหมด: 1
 • ประชาธิปัตย์ : 1

พัทลุง

ที่นั่งทั้งหมด: 3
 • ภูมิใจไทย : 2
 • ประชาธิปัตย์ : 1