เลือกตั้ง 2562 : กกต. สรุปผลเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง “บัตรเขย่ง” ยอดผู้ใช้สิทธิลดลง

ลต. ซ่อม

ที่มาของภาพ, สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

การเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง ใน 5 จังหวัด จัดขึ้นวานนี้ (21 เม.ย.) พบประชาชนออกไปใช้สิทธิน้อยกว่าเดิมทุกหน่วย โดยมี 2 หน่วยที่มียอดผู้ออกไปใช้สิทธิไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ส่วน ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ แม้ชนะเลือกตั้งใหม่ในหน่วย แต่ไม่ได้เป็น ส.ส.

การจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังพบว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน และไม่อาจหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ หรือที่เรียกว่า "บัตรเขย่ง"

บีบีซีไทยตรวจสอบพบว่า จำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งใน 6 หน่วยเลือกตั้งนี้ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้จริง 9 ใบ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ ก็ยังเป็นผู้สมัครหน้าเดิมทั้งหมดรวม 149 คน

การจัดการเลือกตั้งใหม่เพียง 1-2 หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ทำให้มีคะแนนที่ต้องช่วงเชิงเพียง "หลักร้อย-หลักพัน" ต่อหน่วย จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลผู้แพ้-ชนะในแต่ละเขตได้ แต่ถึงกระนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,513 คนใน จ. ลำปาง, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, ยโสธร และ กทม. ก็ต้องออกไปใช้สิทธิ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้เสียสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ล่าสุดสำนักประชาสัมพันธ์ กกต. เผยแพร่เอกสารข่าวเมื่อ 22 เม.ย. สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่

ที่มาของภาพ, สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

คำบรรยายภาพ,

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ กกต. (คนที่ 2 และ 3 จากซ้ายมือ) ติดตามการเลือกตั้ใหม่ที่ จ.ยโสธร

ลำปาง : เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา

ผู้สมัคร ส.ส. รวม 29 คน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 824 คน

ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 506 คน หรือคิดเป็น 61.41% (น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 580 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 578 ใบ)

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ 109 คะแนน

ลำปาง : เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต. ศาลา อ. เกาะคา

ผู้สมัคร ส.ส. รวม 29 คน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 714 คน

ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 448 คน หรือคิดเป็น 62.75% (น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 542 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 539 ใบ)

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ นายอิทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ 120 คะแนน

ยโสธร : เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต. หัวเมือง อ. มหาชนะชัย

ผู้สมัคร ส.ส. รวม 30 คน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 436 คน

ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 251 คน หรือคิดเป็น 57.57% (น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 288 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 287 ใบ)

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย ได้ 64 คะแนน

เพชรบูรณ์ : เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต. เข็กก้อย อ. เขาค้อ

ผู้สมัคร ส.ส. รวม 25 คน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 1,371 คน

ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 639 คน หรือคิดเป็น 46.61% (น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 955 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 954 ใบ)

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ นายดะ ทรงสวัสดิ์วงศ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ 159 คะแนน

พิษณุโลก : เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต. มะตูม อ. พรหมพิราม

ผู้สมัคร ส.ส. รวม 34 คน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 366 คน

ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 230 คน หรือคิดเป็น 62.84% (น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 269 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 268 ใบ)

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ นายนัทธิ จันทร์ประเสริฐ พรรคภราดรภาพ ได้ 48 คะแนน

กทม. : เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

ผู้สมัคร ส.ส. รวม 31 คน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 802 คน

ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 370 คน หรือคิดเป็น 46.13% (น้อยลงจากการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค. ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 555 คน แต่มีบัตรที่ใช้ไป 554 ใบ)

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือ น.ส. ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 96 คะแนนเท่ากัน

วานนี้ กรรมการ กกต. ได้กระจายกำลังกันไปติดตามความเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กล่าวระหว่างไปสังเกตการณ์การจัดการเลือกตั้งใหม่ที่เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. แสดงความมั่นใจว่าจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตนี้จะมากกว่าเดิม หรือขยับเป็นร้อยละ 70 จากเมื่อวันที่ 24 มี.ค. เนื่องจาก กกต. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอธิบายเหตุผลและความจำเป็น "ในการจัดการเลือกตั้งใหม่ไม่ได้เพื่ออะไร เพื่อแสดงความบริสุทธิ์เที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในระบบของเรา"

เขายังแสดงความมั่นใจด้วยว่า กกต. จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งที่ร้อยละ 95 ได้ก่อนวันที่ 9 พ.ค. ซึ่งจะเป็นวันเปิดประชุมรัฐสภา แม้ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเลือกตั้งใหม่ในเขตอื่น ๆ เพิ่มเติม เนื่องจากมีการร้องเรียนผู้ชนะจำนวนมาก