มติวุฒิสภาส่ง พรเพชร นั่งประธาน ส.ว. แบบ “ไร้คู่แข่ง” และ “ไร้รอยต่อ”

 • 24 พฤษภาคม 2019
สว Image copyright POOL

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกนายพรเพชร วิชิตชลชัย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นประธานสภาสูง แบบไร้คู่แข่งขัน ส่งผลให้เขาได้ขึ้นนั่งบนบัลลังก์อย่างต่อเนื่อง หลังทำหน้าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในยุคหลังรัฐประหารมาแล้ว 5 ปี

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นผู้เสนอชื่อนายพรเพชร ให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่มีการเสนอรายชื่ออื่นแข่ง ตามข้อบังคับการประชุม ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาไปโดยปริยาย

จากนั้นที่ประชุมได้เลือกรองประธานต่อ ซึ่งก็เป็นนายสุวพันธุ์คนเดิมที่เสนอชื่อ พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 เพียงชื่อเดียว แม้ก่อนหน้านี้จะปรากฏรายชื่อแคนดิเดตอย่างน้อย 3 คนตามหน้าสื่อก็ตาม

อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. ที่ผันตัวมาเป็น ส.ว. ยังเป็นผู้เสนอชื่อ นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 เพียงชื่อเดียวด้วย

Image copyright Thai News Pix
คำบรรยายภาพ นายศุภชัย สมเจริญ ได้เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 แบบไม่พลิกล็อกเช่นกัน

มติเอกฉันท์ของบรรดา ส.ว. ชุด "เฉพาะกาล" ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย แต่เป็น "ประเพณีปฏิบัติ" ที่เกิดขึ้นในยุค สนช. ที่มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. เช่นกัน

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. เคยอธิบายกับบีบีซีไทยก่อนหน้านี้ว่า "เราไม่ค่อยมีการแข่งขันกัน เพราะพูดจากันนอกรอบจนตกผลึกแล้วว่าใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ถึงไม่เคยมีภาพนำเสนอชื่อแข่งกันมาโหวตแข่งกันกลางที่ประชุม"

การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (24 พ.ค.) ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทรงเปิดประชุมรัฐสภา โดยมี ร.อ. ทินพันธุ์ นาคะตะ ส.ว. อาวุโสสูงสุดวัย 85 ปี ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้นทำหน้าที่ประธานการประชุมชั่วคราว ก่อนโหวตเลือกประธานตัวจริง

ส.ว. ชงเองให้ประธานและรองประธานวุฒิฯ โชว์วิสัยทัศน์

แม้ชื่อประธานและรองประธานรวม 3 คนจะออกมาแบบ "ไม่พลิกโผ" แต่ก็มีข้อท้วงติงจาก ส.ว. รายหนึ่งว่า ข้อบังคับการประชุมกำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ทำให้ทั้ง 3 คนต้องลุกขึ้นแสดงวิสัยทัศน์

นายพรเพชรได้ร่ายยาวประวัติการศึกษาของตัวเอง ที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาจนครบอายุ 65 ปี จากนั้นเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งผ่านกฎหมาย 500 ฉบับ

"กฎหมาย 500 ฉบับเป็นเรื่องปริมาณที่สื่อมวลชนบอก แต่ผมยืนยันว่าเป็นกฎหมายที่มีคุณภาพ เพราะความอุตสาหะของ สนช." และ "ผมรับประกันว่าทำตามหลักนิติธรรม ผมมั่นใจ" นายพรเพชรกล่าว

Image copyright Thai News Pix
คำบรรยายภาพ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภา แบบ "ไม่พลิกโผ"

ส่วนทิศทางของวุฒิสภาภายใต้การนำของเขาคือ "ต้องทำให้วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญนี้ลุล่วงไปด้วยดี เพราะสิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ที่เกิดมี คสช. ขึ้นเพราะมีการเรียกร้องการปฏิรูปประเทศ ก็ทำเรื่อยมาสมัย สนช. และตอนนี้มาสู่ ส.ว."

ขณะที่ พล.อ. สิงห์ศึกกล่าวบรรยายว่า สมัยทำหน้าที่ สนช. ได้เป็นกรรมการและกรรมาธิการ (กมธ.) รวม 58 คณะ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิจารณากฎหมาย 32 ฉบับ โดยเป็นประธาน กมธ. 8 คณะ และเป็นประธานกรรมการ 5 คณะ นอกจากนี้ยังพูดถึงรางวัลที่ได้รับตลอดชีวิตราชการถึงปัจจุบันมี 8 รางวัล อาทิ พ่อดีเด่น, ศิษย์เก่าดีเด่น, คนดีศรีสังคม ฯลฯ

ส่วนการทำหน้าที่รองประธานสภาสูง จะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากทำหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะ "ขอเป็นผู้ประสานงานที่ดี" และทำให้ "สภาแห่งนี้มีศักดิ์ศรี มีความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นที่พึ่งพาได้"

ด้านนายศุภชัย ประกาศเป็นประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ภายใต้หลักการ "จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พิทักษ์สิทธิสมาชิกวุฒิสภา"

Image copyright POOL

เช็คประวัติฉบับย่อ 3 คนบนบัลลังก์สภาสูง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย

 • อายุ 70 ปี
 • ที่มา : การสรรหาโดย คสช.
 • ประสบการณ์ยุค คสช. : ประธาน สนช., รองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ที่ปรึกษากฎหมาย คสช.
 • ผลงานสร้างชื่อ : เป็นมือยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ, เสนอคำถามพ่วงของ สนช. ในช่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เปิดทางไปสู่การให้ "ส.ว. เฉพาะกาล" ร่วมลงมติเลือกนายกฯ ได้

พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร

 • อายุ 67 ปี
 • ที่มา : การสรรหาโดย คสช.
 • ประสบการณ์ยุค คสช. : ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช., ประธาน กมธ. ซักถามสำนวนคดีถอดถอน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คดีจำนำข้าว
 • ผลงานสร้างชื่อ : ถอดถอนอดีตนายกฯ หญิงออกจากตำแหน่ง, เสนอแต่งตั้งบุตรชายเป็นผู้ชำนาญการประจำตัว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท ก่อนลาออกไปหลังถูกวิจารณ์

นายศุภชัย สมเจริญ

 • อายุ 70 ปี
 • ที่มา : การเลือกตั้งในกลุ่มวิชาชีพ โดยเขาลงสมัครเป็น ส.ว. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 • ประสบการณ์ยุค คสช. : ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • ผลงานสร้างชื่อ : จัดประชามติผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560
Image copyright POOL

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม