ประยุทธ์ 2/1 : โปรดเกล้าฯ ครม. แล้ว

  • 10 กรกฎาคม 2019
ครม. ประยุทธ์ Image copyright ทำเนียบรัฐบาล
คำบรรยายภาพ แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ สมัยที่ 2 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 11 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ในรัฐบาล "ประยุทธ์ 2/1" ซึ่งปราฏว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามคาด

วันนี้ (10 ก.ค.) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ดูรายชื่อในตาราง)

สำหรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 2/1 มีจำนวนทั้งสิ้น 36 คน รวม 39 ตำแหน่ง (รวมนายกฯ ด้วย) ประกอบด้วยรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล 6 พรรค ดังนี้

  • พลังประชารัฐ 18 คน ประกอบด้วย รองนายกฯ 3 คน, รมว. 11 คน, รมช. 4 คน (นายกฯ ควบตำแหน่ง รมว. กลาโหม)
  • ประชาธิปัตย์ 7 คน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รมว. 3 คน, รมช. 4 คน (รองนายกฯ ควบตำแหน่ง รมว. พาณิชย์)
  • ภูมิใจไทย 7 คน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รมว. 3 คน และ รมช. 4 (รองนายกฯ ควบตำแหน่ง รมว. สาธารณสุข)
  • ชาติไทยพัฒนา 2 คน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รมว. 1 คน และ รมช. 1 คน
  • รวมพลังประชาชาติไทย 1 คน 1 ตำแหน่ง คือ รมว. แรงงาน
  • ชาติพัฒนา 1 คน 1 ตำแหน่ง คือ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ครม. ประยุทธ์ 2/1 (36 คน 39 ตำแหน่ง)
พรรค ชื่อ ตำแหน่ง
พปชร. 18 คน โควต้า พล.อ. ประยุทธ์/ ไม่สังกัดพรรค 7 คน
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. ต่างประเทศ
พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม
โควต้ากลางของพรรค 3 คน
นายอุตตม สาวนายน รมว. คลัง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พลังงาน
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โควต้า กปปส.2 คน
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ
โควต้ากลุ่มสามมิตร 2 คน
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. ยุติธรรม
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม
โควต้ามุ้งอื่น ๆ 4 คน
นายอิทธิพล คุณปลื้ม (กลุ่มชลบุรี) รมว. วัฒนธรรม
ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า (กลุ่มภาคเหนือ) รมช. เกษตรและสหกรณ์
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ (กลุ่มโคราช) รมช. คมนาคม
นายสันติ พร้อมพัฒน์ (กลุ่มเพชรบูรณ์) รมช. คลัง
ประชาธิปัตย์ 7 คน 8 ตำแหน่ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. พาณิชย์
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรและสหกรณ์
นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย
คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช. ศึกษาธิการ
นายสาธิต ปิตุเดชะ รมช. สาธารณสุข
นายถาวร เสนเนียม รมช. คมนาคม
ภูมิใจไทย 7 คน 8 ตำแหน่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สาธารณสุข
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา
น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรและสหกรณ์
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช. มหาดไทย
นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช. พาณิชย์
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช. ศึกษาธิการ
ชาติไทยพัฒนา 2 คน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายประภัตร โพธสุธน รมช. เกษตรและสหกรณ์
รวมพลังประชาชาติไทย 1 คน ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รมว. แรงงาน
ชาติพัฒนา 1 คน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับรายชื่อครม. "ประยุทธ์ 2/1" พบว่า มีที่มาจาก 6 พรรคการเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้สัดส่วน "3-7 ส.ส. ต่อ 1 รมต."

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 20 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 15 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็น รมต.

ในจำนวนนี้มี รมต. จำนวน 4 คนที่ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างพิจารณาวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส. จากกรณีถือครองหุ้นบริษัทสื่อ ประกอบด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล, นายสาธิต ปิตุเตชะ และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ

ขณะเดียวกันรายชื่อ ครม. ที่ออกมายังมี "คนนอก" 6 คน ที่อยู่ในโควต้าของ พปชร. แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เพราะมาในโควต้า "ลุงตู่ขอมา" ประกอบด้วย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายวิษณุ เครืองาม, พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายดอน ปรมัตถ์วินัย และ พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล

เมื่อจำแนกตาม "พื้นหลังทางการเมือง" จะพบว่า

14 คน เป็น "รมต. ป้ายแดง" หรือเพิ่งมีโอกาสเป็น รมต. ครั้งแรกของชีวิต ประกอบด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (พปชร.), นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (พปชร.), นายอิทธิพล คุณปลื้ม (พปชร.), นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ (พปชร.), ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า (พปชร.), นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ภท.), นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (ภท.), นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ (ภท.), น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (ภท.), นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (ภท.), นายสาธิต ปิตุเตชะ (ปชป.), นายนิพนธ์ บุญญามณี (ปชป.), ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล (รปช.), นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พชน.)

10 คน เคยเป็น รมต. ใน "ระบอบประยุทธ์" ประกอบด้วย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ไม่สังกัดพรรค), พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ไม่สังกัดพรรค), นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ไม่สังกัดพรรค), นายวิษณุ เครืองาม (ไม่สังกัดพรรค), พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ไม่สังกัดพรรค), พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล (ไม่สังกัดพรรค), นายดอน ปรมัตถ์วินัย (ไม่สังกัดพรรค), นายอุตตม สาวนายน (พปชร.) , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (พปชร.), นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (พปชร.)

8 คน เคยเป็น รมต. ในระบอบทักษิณ (รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร, สมัคร สุนทรเวช, สมชาย วงศ์สวัสดิ์, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ประกอบด้วย ดังนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (ไม่สังกัดพรรค), นายวิษณุ เครืองาม (ไม่สังกัดพรรค), นายสันติ พร้อมพัฒน์ (พปชร.), นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (พปชร.), นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (พปชร.), นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ภท.), นายทรงศักดิ์ ทองศรี (ภท.), นายวราวุธ ศิลปอาชา (ชทพ.)

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม