วิชากระบี่กระบองไทย ไม่ใช่แค่ฟันดาบกันไปมา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

กลุ่มนักเรียนที่สืบสานกระบี่กระบองไทยที่ใกล้เลือนหาย

  • 23 กรกฎาคม 2019

กระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณของไทยที่ใช้ "ปกป้องบ้านเมือง" มาหลายครั้งในอดีต แต่มาวันนี้ กลับใกล้เลือนหาย แม้จะบรรจุในหลักสูตรพลศึกษา จนนักเรียนมัธยมกลุ่มหนึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่า กระบี่กระบองเป็นเรื่องสนุกและน่าเรียนรู้ไม่แพ้ศิลปะการต่อสู้อื่น ๆ อย่างมวยไทย

กระบี่กระบอง เป็นศิลปะการต่อสู้เก่าแก่หลายร้อยปี ใช้สู้รบกันในสมัยโบราณ รวมถึงการยุทธหัตถีบนหลังช้าง และเป็นพื้นฐานเบื้องต้นส่วนหนึ่งของศิลปะการต่อสู้ของไทย

ในอดีตนั้น การฝึกซ้อมนอกสนามรบ จะนำหวายมาทำเป็นกระบี่ ดาบ ง้าว และอาวุธอื่น ๆ ส่วนหนังสัตว์ จะนำมาใช้ทำโล่ เป็นต้น

"สมัยก่อนนี้พวกปืนก็คงจะหายาก สิ่งที่มีคือไม้และดาบ เอามาปกป้องบ้านปกป้องเมือง" พัชรพล บัณฑิตเกตุมาลา ครูฝึกกระบี่กระบอง อธิบาย

ปัจจุบัน กระบี่กระบองถูกพัฒนามาอยู่ในหลักสูตรวิชาพลศึกษา แต่ศิลปะการต่อสู้แขนงนี้ของไทยกลับไม่นิยมและแพร่หลายเท่ามวยไทย

พัชรพลยอมรับว่า การขาดครูฝึกสอนที่ชำนาญการ และความสลับซับซ้อนของการใช้ศาสตราหลายรูปแบบ ทำให้กระบี่กระบองเป็น "ศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกยาก"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง