ครม. เบรก ฟรีวีซ่า จีน-อินเดีย

  • 20 สิงหาคม 2019
เศรษฐกิจ รัฐบาล ฟรีวีซ่า ประชารัฐ Image copyright Getty Images

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า "ไม่มีฟรีวีซ่า" เพราะมีหลายกระทรวงที่แสดงความคิดเห็นมา แต่ ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศ (Visa On Arrival หรือ VOA) 2,000 บาทต่อราย ไปถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2563 เพื่อต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยว

มาตรการวีซ่า VOA สำหรับ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ โดยมีจีนและอินเดียอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย กำลังจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ต.ค. นี้ แต่ ครม. ได้ต่ออายุออกไปอีก 6 เดือน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. มีมติ "ไม่เห็นชอบ" กับข้อเสนอปล่อยฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย ภายหลังใช้เวลาหารือกันยาวนานและกว้างขวาง โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว. ต่างประเทศ ได้แสดงความห่วงใยในมิติความมั่นคง หากนักเที่ยวเข้ามาจำนวนมากอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นไม่ควรดูที่ปริมาณ แต่ควรดูคุณภาพด้วย

ส่วนนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความห่วงใยเรื่องของทรัพยากรในประเทศที่อาจเสียหาย ปัญหาขยะ รวมถึงคุณภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวและผลกระทบที่จะเกิดจากคนไทยเอง เนื่องจากเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องใช้น้ำ ใช้ไฟ ใช้ถนนของเรา เจ็บป่วยก็ต้องใช้โรงพยาบาลของเรา จะรองรับไหวหรือไม่

อย่างไรก็ตาม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยออกมาระบุผ่านสื่อมวลชนว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ ไม่ได้กล่าวอะไรในที่ประชุม โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่า "ท่านเพียงนั่งรับฟังความเห็นจากรัฐมนตรีคนอื่น ๆ" ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา ได้พยายามโน้มน้าวขอการสนับสนุนจากเพื่อนร่วม ครม. แต่สุดท้ายผู้เคาะว่า "ไม่เห็นชอบ" ก็คือนายกฯ นั่นเอง

Image copyright Getty Images

นางนฤมลกล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติ "เห็นชอบ" ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภัยแล้ง และปัญหาค่าครองชีพ ภายใต้งบประมาณภาครัฐและวงเงินให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวม 3.16 แสนล้านบาท ซึ่งมี 3 มาตรการหลัก

  • มาตรการที่ 1 บรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • มาตรการที่ 2 บรรเทาค่าครองชีพเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 13 จังหวัด และเกษตรกรรายย่อย
  • มาตรการที่ 3 กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

กระทรวงการคลัง ผู้นำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดนี้คาดการณ์ว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2562 เติบเติมเพิ่มอีก 0.5% หรือคิดเป็น 3.5% ตลอดทั้งปี

วานนี้ (19 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจทั้งปี 2562 เหลือ 2.7-3.2% จากการคาดการณ์เดิมที่ 3.3-3.8%

เงินอัดฉีดเศรษฐกิจจะถึงมือประชาชนเมื่อไหร่

มาตรการที่ 1
ส.ค.-ก.ย. 2562 เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน
ส.ค.-ก.ย. 2562 เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน
ส.ค.-ก.ย. 2562 เพิ่มเงินเลี้ยงดูบุตร 0-6 ขวบ 300 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน
มาตรการที่ 2
1 ส.ค. 2562-31 ก.ค. 2563 ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0.1% เป็นเวลา 1 ปีสำหรับต้นเงินกู้ไม่เกิน 3 แสนบาท ให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดที่ประกาศเขตภัยแล้ง
1 ต.ค. 2562-1 ก.ย. 2563 พักหนี้เงินต้นกองทุนหมู่บ้านของ ธ.ก.ส. เป็นเวลา 1 ปี (แจ้งความสมัครใจตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 2562)
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563 พักหนี้เงินต้นกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน เป็นเวลา 1 ปี (แจ้งความสมัครใจตั้งแต่ 1 ตค.-31 ธ.ค. 2562)
งวดชำระเดิม-31 ก.ค. 2564 ขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ 2 ปี ไม่จำกัดวงเงิน แก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ในจังหวัดที่ประกาศเขตภัยแล้ง
อื่น ๆ ให้สินเชื่อผ่อนปรนเพื่อเป็นการค่าการลงทุน ซ่อมแซ่มที่อยู่/โรงเรือนการเกษตร และฟื้นฟูผลผลิต ฉุกเฉินไม่เกิน 55,000 บาท/คน ฟรีดอกเบี้ยปีแรก
อื่น ๆ สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ชาวนา 500 บาท/ไร่ ไม่เกิน 20 ไร่
มาตรการที่ 3
23 ก.ย.-15 พ.ย. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ททท. เพื่อรับเงินท่องเที่ยว 1,000 บาท/คน จำนวน 10 ล้านคนแรก และต้องเที่ยวภายใน 14 วันนับจากได้รับการยืนยันสิทธิ
27 ก.ย.-30 พ.ย. ได้สิทธิรับเงินคืนสูงสุด 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท/คน วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท/คน สำหรับการใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าในท้องถิ่น เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐ

ที่มา : บีบีซีไทยสรุปจากเอกสารคำชี้แจงของโฆษกกระทรวงการคลัง และคำแถลงมติ ครม. ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 20 ส.ค. 2562

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม