ปัญหากระบวนการยุติธรรมในชายแดนใต้

ปัญหากระบวนการยุติธรรมในชายแดนใต้

เสียงปืนที่ดังขึ้นภายในศาลจังหวัดยะลา จากการยิงตัวเองของนายคณากร เพียรชนะ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ไม่เพียงทำให้แสงไฟสาดส่องไปยังการตัดสิน พิจารณาคดีของศาลในชายแดนใต้เท่านั้น หากในคำแถลงการณ์ของนายคณากรช่วงหนึ่งยังกล่าวถึง พยานหลักฐานในคดีที่ได้มาระหว่างที่จำเลยถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษ

"เป็นพยานหลักฐานที่ไม่ควรรับฟัง แต่หากศาลจะรับฟังโดยอ้างเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ก็เป็นเพียงพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยมาก ๆ ต้องรับฟังอย่างระมัดระวังอย่างสูง" ตอนหนึ่งของคำแถลงจำนวน 25 หน้า ของนายคณากรที่กล่าวถึงพยานหลักฐาน เช่น ผลซักถาม คำรับสารภาพ บันทึกคำให้การในฐานะข้อเท็จจริงภายใต้กฎหมายพิเศษ

จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบทุกพื้นที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ อันได้แก่ กฎอัยการศึกที่บังคับใช้ใน 33 อำเภอของปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอีก 4 อำเภอรอยต่อของ จ.สงขลา และ พ.ร.ก.บริหารราชการฉุกเฉิน 2548 ที่บังคับใช้เกือบทุกอำเภอของ จชต.

ภายใต้กฎอัยการศึกให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวบุคคลเป็นเวลา 7 วันได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล บุคคลที่ควบคุมตัวตกอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัย ยังไม่ใช่ผู้ต้องหา ในสถานที่ที่เรียกว่า "ศูนย์ซักถาม" อยู่ภายใต้หน่วยงานความมั่นคงของทหารในชายแดนใต้

บีบีซีไทยสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงใน จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา รวมทั้งทนายความจากศูนย์ทนายความมุสลิม ถึงมุมมองต่อปัญหาของกระบวนการยุติธรรม