ไซยะบุรี เขื่อนผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศลาว
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ไซยะบุรี เขื่อนผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศลาว

  • 30 ตุลาคม 2019