Media Player
Defense and Security 2019 ตั้งแต่วันที่ 18-21 พ.ย.ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความร่วมมือ" หรือ The Power of Partnership จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 8
24.11.2019

จีน ตุรกี เมียนมา เปิดตัวใหญ่งานแสดงอาวุธนานาชาติในไทย

ถ้าไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องยุทโธปกรณ์ หรืออยู่ในแวดวงกองทัพ น้อยคนนักจะทราบว่าประเทศไทยมีการจัดงานนิทรรศการอาวุธมานานแล้ว ครั้งแรกเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาในชื่องาน Defense Asia จนกระทั่งปัจจุบันมีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่อ Defense and Security 2019 ตั้งแต่วันที่ 18-21 พ.ย.ที่ผ่านมา