อนาคตใหม่ : ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ 21 ม.ค.

Getty Images

ที่มาของภาพ, Getty Images

ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จากหนึ่งในข้อกล่าวหาที่ระบุว่า อนค. มีความเชื่อมโยงกับองค์กรลับ "อิลลูมินาติ" (Illuminati) ในเวลา 11.30 น. ของวันที่ 21 ม.ค. 2563

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า การกระทำของพรรค อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2, นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) อนค. ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

"ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเห็นว่า คดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอทั้งสองฉบับ" เอกสารศาลรัฐธรรมนูญระบุ

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

5 พ.ค. 2562 เป็นวันเดียวที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้นั่งอยู่ในรัฐสภา

เอกสารข่าวที่ออกมา ถือเป็นยืนยันเอกสารที่กองโฆษก อนค. เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมา

คดีนี้นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 กล่าวหา อนค. มีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค อนค. รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร นายปิยบุตร และ กก.บห.พรรค ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 19 ก.ค.

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติ "รับคำร้อง" คดีนายธนาธรปล่อยเงินกู้ 191.2 ล้านบาทให้แก่พรรคของตัวเองไว้พิจารณา โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ที่มาของภาพ, Thai News Pix

เอกสารข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญระบุต่อไปว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบ อนค. โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณี กกต. อ้างว่า ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้ว่าควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

"เมื่อผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคผู้ร้อง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณา" เอกสารข่าวศาลรัฐธรรมนูญระบุ

กกต. มีมติ 5 ต่อ 2 ให้ยื่นคำร้องยุบพรรค อนค. ในกรณีหัวหน้าปล่อยเงินกู้ให้พรรคตัวเอง ในการประชุม กกต. เมื่อ 11 ธ.ค. แต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดใด ๆ

ด้าน อนค. นำโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ได้ประกาศฟ้องดำเนินคดีอาญากับ กกต. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเร่งรัดการไต่สวนเพื่อรีบส่งศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาคดียุบ อนค.